Frittgående politiske påske-egg aksjonerte i Bergen

Det er 3,8 millioner høner i Norge, og 71 % av dem lever i trange bur. Miljøpartiet De Grønne vil ha eggene tydelig merket som bur-egg i butikkene – et tiltak som førte til kraftig redusert etterspørsel i Danmark.

Påske er høytid for egg, men bare de økologiske eggene er produsert på et etisk forsvarlig vis. Buregg og egg fra “frittgående” høns er resultater av et uverdig dyrehold. Det begynner å bli velkjent at burhøns lider, men fortsatt eksisterer myten om at frittgående høns går fritt. Det gjør de ikke. De lever flere tusen høns sammen i halvmørke i store haller med betonggulv.

Miljøpartiet De Grønne vil sikre alle husdyrarter tilgang på et naturlig utemiljø, og innføre forbud mot alle former for husdyrhold der dyrene blir holdt fanget i små rom eller bur. Vi tar dyrevern på alvor og vil ha omlegging til økologisk landbruk.