Friskere luft uten supplybåter

Illustrasjonsbilder: Andrewrabbott  (CC BY-SA 3.0)
Illustrasjonsbilder: Andrewrabbott (CC BY-SA 3.0)

Supplybåtene i havnen slipper ut store mengder NOx. Nå vil De Grønne ta i bruk havneloven for å nekte supplybåter adgang til havnen ved varsel om dårlig luft. Forslaget kommer opp i bystyret i februar.

Interpellasjon til BEBY19022014 fra representanten Sondre Båtstrand (MDG) vedrørende havnen

Supplybåter fra offshorenæringen har ikke noen gjøremål i Bergen sentrum utover å vente på nye oppdrag. Mens de gjør det, bidrar de til helseskadelig luftforurensning i Bergen. Hver supplybåt slipper ut nitrogenoksider tilsvarende 4800 privatbiler. I 2010 ble det sluppet ut 281,1 tonn nitrogenoksider fra supplybåter i havnen. Flytting av supplybåtene til for eksempel Hanøytangen, vil lette presset på luften i Bergen sentrum.
Flytting av supplybåtene vil være et langt enklere tiltak å gjennomføre enn å redusere biltrafikken, selv om det siste er helt nødvendig for frisk luft.
I henhold til havnelovens § 39. Adgang til å benytte havn, kan Bergen kommune nekte skip adgang av miljømessige grunner: «Eiere og operatører av havner og havneterminaler har plikt til å motta fartøy i det omfang plassforholdene tillater det, og fartøyet ikke er til urimelig fortrengsel for eierens behov for egen bruk av havnen eller andre som er sikret rett til å bruke havnen. Eiere og operatører av havner og havneterminaler kan fastsette begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø og fiskerinæringen.»
Forslag til vedtak:
Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer som sikrer at supplybåter kan nektes adgang til havnen ved varsel om dårlig luftkvalitet.