Fremmer Kjøttfri mandag på Verdens vegetardag

Sunt og grønt vil MDG ha mer av.
Sunt og grønt vil MDG ha mer av.

1. oktober er Verdens vegetardag, og Miljøpartiet De Grønne benytter anledningen til å fremme forslag om at Bergen kommune skal innføre kjøttfrie mandager. – Mindre kjøttspising er enkel miljøpolitikk som kommer både natur, dyr og helse til gode, sier Sondre Båtstrand.

Framtiden i våre hender og Grønn Hverdag har sendt brev til landets lokalpolitikere og bedt dem innføre kjøttfri mandag i sin kommune. I Bergen er det Miljøpartiet De Grønne som tar opp forslaget.

– Redusert kjøttforbruk er et av de enkleste tiltakene for å bremse klimaendringene, i tillegg til at det vil bidra til rettferdig fordeling, styrke dyrevelferd og bedre folkehelsen, sier bystyrerepresentant Sondre Båtstrand.

Privat forslag fra representanten Sondre Båtstrand (MDG) om innføring av kjøttfri mandag

Forslag til vedtak:
1: Bystyret vil at Bergen kommune tilslutter seg kampanjen Meat Free Monday.
2: Hver mandag skal det kun tilbys vegetariske retter i kommunale kantiner og institusjoner
3: Bystyret skal gå i front ved å gå over til kun vegetariske måltider i forbindelse med bystyremøtene

Bakgrunn og begrunnelse for forslaget:

Nordmenn spiser i gjennomsnitt nærmere 80 kilo kjøtt i løpet av et år. «Det har aldri tidligere vært registrert et så høyt forbruk av kjøtt i Norge. At vi spiser mer kjøtt og ost, gjør at nordmenn får i seg mer mettet fett og at de gunstige endringene i kostens fettsyresammensetning har stoppet opp», heter det i en melding fra Helsedirektoratet i forbindelse med fremleggelsen av rapporten «Utviklingen i norsk kosthold 2009».

Kjøtt er ressurskrevende, og det er gode grunner til å redusere kjøttspisingen av hensyn til miljø og forsvarlig ressursbruk. Norge importerer over en halv million tonn soya hvert år, hvorav det meste går til kraftfôr. Samtidig vet vi at soyadyrking er hovedårsaken til nedhugging av regnskogen i Amazonas. På verdensbasis sørger kjøttforbruket også for at tre millioner hektar skog blir kuttet ned årlig.
Framtiden i våre hender bruker frigjort jordbruksareal som en av fire grønne grunner til å spise mindre kjøtt. «Man får langt flere kalorier, og for mange matvarer langt mer protein og fett, ut av samme areal med vegetarisk mat. Jo mindre kjøtt vi spiser, jo lettere blir det derfor å skaffe nok mat til hele verdens befolkning, i dag og i framtiden», påpeker Fremtiden i våre hender. Å produsere én kilo kjøtt fra kyr krever 52 200 liter vann. På toppen av dette går mye korn som kunne bli brukt til menneskemat med til bruk som dyrefôr. Dyrevelferd er også under press fra et økende kjøttforbruk.

Å spise mindre kjøtt er et enkelt grep for å redusere det økologiske fotavtrykket fra kostholdet. Miljøeffekten av kjøttproduksjon og kjøttforbruk er svært stor. Kjøttproduksjon er på verdensbasis ansvarlig for 18 % av klimagassutslippene. Det er mer enn hele transportsektoren til sammen. I tillegg blir 70 % av verdens landbruksarealer brukt for beitedyr eller produksjon av planter til dyrefôr. 88 % av det norske jordbruksarealet går med til å dyrke fôr til husdyr, i tillegg til importert kraftfôr.

Nå har byer som Sao Paulo og San Francisco innført «Meat Free Monday». Tidligere har Paul McCartney og Rajendra Pachauri sendt utfordringen til Bergen i et brev til byrådsleder Monica Mæland datert 3. desember 2009, og byråd Lisbeth Iversen har til Dagsavisen uttalt at innspillet om ukentlig vegetardag er interessant. I Belgia har byen Gent innført torsdag som vegetardag, og i mars i år vedtok regjeringen i Kroatia å fjerne kjøtt fra menyen i landets miljøverndepartement. Flere byer støtter offisielt «kjøttfri mandag»-kampanjen, og Bergen må plukke opp tråden.

Dr. Rajendra Pachauri i FNs klimapanel anslår at å kutte ut kjøtt én dag i uken sparer klimaet for 170 kg CO2 i året. Ganget med Bergens 250 000 innbyggere, kan vi spare opptil 42 500 tonn CO2 i året ved å gjennomføre en kjøttfri ukedag i kommunen. Hadde hele Norge fulgt eksempelet kunne vi spart utslipp tilsvarende 360 000 biler, viser beregninger gjort av Framtiden i våre hender.

En nylig utkommet rapport, som blant annet FN har vært med å lage, konkluderer med at innen 2050 må majoriteten av klodens befolkning være vegetarianere. Animalske matvarer må begrenses til 5 prosent av det totale kaloriinntaket. Vi er derfor nødt til å legge om kostholdet – og jo raskere, jo bedre. Å spise mindre kjøtt er et enkelt tiltak som monner både for å redusere klimagassutslipp, for folks helse, for å ta vare på vann og natur, og for å bedre dyrs velferd.