Fortsatt oppdrettsfisk på matfestivalen

Foto: Thomas Bjørkan, CC BY-SA 3.0
Foto: Thomas Bjørkan, CC BY-SA 3.0

De Grønne reagerer på at den forurensende oppdrettsnæringen får profilere seg på Bergen Matfestival. I bystyret stilte Sondre Båtstrand spørsmål om byrådet vil arbeide for å få ut oppdrettsfisken, men svaret var et klart nei.

Under punktet Muntlige spørsmål i dagens bystyremøte stilte Sondre Båtstrand (MDG) følgende spørsmål:

«Vi grønne gleder oss over et flott tiltak som Bergen Matfestival, men vi synes det er helt feil at oppdrettsnæringen har økt sin tilstedeværelse.
Lakseoppdrett er i det vesentligste langreist mat med Sør-Amerika som viktigste fôrprodusent. At et lite kvantum oppdrettslaks blir røykt i noen få lokale røykerier endrer ikke det faktum.
Oppdrettsnæringen ødelegger for annen lokal matproduksjon. Lakselus, rømminger, forgiftning og forurensning fra åpne oppdrettsanlegg er blant de største truslene mot villaksen, sjøørreten og annet marint liv langs kysten, og Hardangerfjorden er et eksempel på hvor ille det kan bli. Sei som beiter på overskuddsfôr fra oppdrettsanlegg blir uspiselig, og det er nok av lokale fiskere som får sitt levebrød påvirket av næringen.
Når elver og fjord blir stengt for fiske etter sjøørret og laks, ødelegger lakseoppdrett for annet næringsliv, tradisjon, kunnskap, kultur og livskvalitet knyttet til det. Lakseoppdrett står for det motsatte av det for eksempel Slowfood- og lokalmatbevegelsen står for. Laksenæringen bruker Bergen Matfestival aktivt i markedsføring for å fremme sine interesser.
Bergen kommune er en av hovedsamarbeidspartnerne til Bergen Matfestival, og spørsmålet er derfor om byråden vil ta initiativ til å få festivalen til å si nei til oppdrettsfisk?»

Byråd Gunnar Bakke svarte et klart nei på spørsmålet. De Grønne fortsetter arbeidet med å presse oppdrettsnæringen inn i tette anlegg.