Fornybare busser

Foto: Alasdair McLellan – lisens CC BY- SA 3.0

BT skriver at én dieselbuss kan ha NO2-utslipp tilsvarende 300 bensinbiler. Det er likevel ikke noe argument for å droppe bussatsing, men derimot et godt argument for satsing på fornybare busser.

Et forbedret kollektivtilbud er helt nødvendig, samtidig som vi vil ha et luftvennlig kollektivtilbud. Det betyr flere trolleylinjer, etablering av biogassanlegg og biogassbusser, og at Sentrumsbussen (gratisbussen) kommer tilbake i form av el-busser. Samtidig kommer tilrettelegging for syklister, restriksjoner på privatbilismen, og ikke minst videre utbygging av Bybanen, som er et kollektivtilbud helt uten negativ effekt på luftkvaliteten.

Sondre Båtstrand
Bystyremedlem
Miljøpartiet De Grønne

(Innlegget sto på trykk i BT 7. desember 2012)