Flere elbiler, takk!

Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)
Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)

Jeg gleder meg over at det blir solgt stadig flere elbiler, og at salget særlig har økt i Bergen. Teknologisk har elbilene kommet meget langt, og elbil er endelig et reelt alternativ for mange. Nå trenger vi politikere som aktivt legger til rette for overgang fra fossilbiler til elbiler, skriver bystyrerepresentant Sondre Båtstrand i BA.

Elbiler er en viktig del av løsningen på lokal luftforurensning, og når elektrisiteten kommer fra fornybar energi, er det også en gevinst for det globale klimaet. Fortsatt er det overgang fra privatbil til sykkel og kollektivtransport som er viktigst, men det er også viktig med grønnest mulig privatbiler, og da stiller elbilene i en klasse for seg.

I februar utgjorde elbiler fortsatt bare 2,7 % av det totale nybilsalget, men det er en markant fremgang. I Hordaland har fylkestinget lagt opp til 20 % elbiler innen 2010, og med kun 0,3 % i dag, er det et godt stykke igjen før målet er nådd. Det går dog i riktig retning, og Miljøpartiet De Grønnes fylkestingsrepresentant Tom Sverre Tomren driver et aktivt arbeid for å øke elbilsatsingen.

Til møtet i Kultur- og ressursutvalget 15. mai, leverte Tomren to forslag på vegne av De Grønne. Det ene forslaget gikk på å reservere 20 % av fylkeskommunale parkeringsplasser for elbiler, og det andre forslaget var tilsvarende for kjøpesentre. Begge forslag falt med 6 mot 7 stemmer, og vi vet hvor vi skal plassere skylden: Høyre og Frp var imot begge forslag, og fikk nødvendig flertall takket være Venstre på det første forslaget og KrF på det andre.

Det blir ikke lett å nå ambisjonen om 20 % elbiler hvis ikke Venstre og KrF er med på det elbilvennlige laget, men det er ingen skam å snu. Jeg håper Venstre og KrF snur slik at De Grønnes forslag kan få flertall!