Fotocredit: Kalvatræet skole. Bilde til fri bruk.

Fire skritt i feil retning

Samtidig som Bergen forbereder seg på stor befolkningsvekst, vil byrådet legge ned skoler. Det rimer dårlig med et ønske om å sikre levende lokalsamfunn i hele kommunen, og kan heller ikke sies å være god miljøpolitikk, skriver bystyremedlem Ingrid Fjellberg som sitter i Komite for barnehage, skole og idrett for MDG.

 

28. januar 2016

I skolebruksplanen foreslår byrådet å legge ned tre mindre skoler: Haugland i Arna og Nordvik og Riple i Fana. Det vil få konsekvenser ikke bare for elevene som må forberede seg på lengre skolevei og økt transportbehov, men for lokalsamfunnene som helhet. Små skoler bidrar til levende lokalsamfunn. Skolen er et nav i lokalmiljøet, og offentlige skoler blir brukt av foreninger, kultur og organisasjoner på kveldstid. Den muligheten bortfaller når skolene blir lagt ned. Dermed rammer skolenedleggelser ikke bare elever og ansatte, men hele nærmiljøet.

I tillegg til de tre små skolene som skal legges ned, foreslår byrådet å avvikle Kalvatræet skole i Åsane. Kalvatreæet er en velfungerende skole som gjør det godt både på nasjonale prøver og trivselsundersøkelser og som med sine mange elever med spesielle behov har skapt en form og identitet både barn og voksne er tydelig stolte over. I skolebruksplanen foreslås alle elevene flyttet til Eidsvåg for å gi plass til elevene som i dag går på Tveiterås skole, og som sårt trenger nye lokaler.

Det er forståelig at byrådet ønsker å se på kreative løsninger for å finne plass til Tveiterås skole, men å avvikle en på mange måter vellykket og unik skole, å fjerne den fra et skolebygg som fungerer godt til dagens formål og samtidig flytte alle skolebarna på Kalvatræet ut av lokalmiljøet, fremstår som et lite godt alternativ.

I dag har mange av elevene på skoler som forslås avviklet gangavstand med trygg skolevei. Det kan bli verre, og for eksempel advarer foreldre ved Haugland skole om en potensiell skolevei som er så farlig at lokale lastebilsjåfører skal ha organisert et opprop mot å la yngre elever bruke veien. Det er mye snakk om gåbyen fra ledende politikere, men skolenedleggelser er ikke tiltak som vil føre oss nærmere den.

Miljøpartiet De Grønne mener det er uansvarlig å legge ned skoler, spesielt med tanke på befolkningsveksten vi venter de kommende årene. Kamp for nærskoler er god politikk for mindre transport og forurensning, og god politikk for levende lokalsamfunn med god livskvalitet. Å avvikle Haugland, Nordvik, Riple og Kalvatræet er fire skritt i feil retning.

En noe forkortet versjon av innlegget har stått på trykk i BT.