Fikk inn mye spennende

Fremtiden i våre hender arrangerte byttefest i går, sammen med Miljøpartiet De Grønne. Der kunne folk levere inn klær og ting de ikke ville ha lenger, og bytte det med noe som andre hadde levert inn.