Etter bilene følger hyggen

Nedre Korskirkeallmenningen med biler. Snart uten. Foto: Sondre Båtstrand, CC-BY-SA
Nedre Korskirkeallmenningen med biler. Snart uten. Foto: Sondre Båtstrand, CC-BY-SA

På 1980-tallet gikk det fortsatt bilvei over Torgallmenningen, og det er ikke mange årene siden Festplassen bare var en parkeringsplass. Ingen savner vel bilene på disse plassene i dag, og nå er det Nedre Korskirkeallmenning som står for tur.

Parkeringsplassene opphører, og signalene fra kommunen er at de ikke kommer tilbake. Det er gledelig, for Nedre Korskirkeallmenning har altfor lenge vært okkupert av biler, eksos og støy. Nå blir arealet frigjort til andre formål til felles hygge for alle som bor og oppholder seg i området. Byråd Lisbeth Iversen snakker også om å fjerne parkeringsplassene på Øvre Korskirkeallmenning, og da begynner det å hjelpe på.

Når bilene forsvinner blir byrommet mykere og hyggeligere. Det blir mer barnevennlig, og det oppstår et sosialt rom der folk kan møtes. Det er mange som har påpekt sammenhengen mellom biltrafikk og mindre sosial kontakt, og blant dem er Eirik Glambek Bøe, som i sin hovedfagsoppgave fra 2006 dokumenterte hvordan mye biltrafikk hindrer sosial kontakt mellom naboer. – Når gatene gradvis får funksjon som transportåre for biler, så forsvinner den allmenningsfunksjonen som gaten hadde i tidligere tider, konkluderte han.

Ordet allmenning dukket første gang opp i Bergens byvedtekter i 1302, og en allmenning er i ordets rette forstand et felles areal som alle, eller en nærmere bestemt gruppe, har tilgang til. Hvorfor skal vi la bilene være gruppen som okkuperer allmenningene våre? Det er på tide å fjerne bilene fra allmenninger både i sentrum og i andre deler av byen, og gi rom for menneskelig utfoldelse og aktivitet.

Færre parkeringsplasser frigjør ikke bare arealer til lek og fellesskap, men er også et viktig tiltak for ren luft. Både Urbanet og Transportøkonomisk institutt har de siste årene levert rapporter som viser at parkeringsrestriksjoner er blant de mest effektive tiltakene for å få folk til å velge kollektivtransport fremfor egen bil. Med et godt utbygd kollektivtilbud og innfartsparkering kan vi uten problem fjerne mange parkeringsplasser i sentrum og gi gatene tilbake til menneskene. Dermed blir bilfrihet ikke en begrensning, men en mulighet for å skape et hyggeligere byrom, slik både Torgallmenningen og Festplassen har blitt hyggeligere etter at bilene forsvant.

Av Sondre Båtstrand, bystyrekandidat Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Innlegget sto på trykk i BA 8. mai 2011.