Et grønt budsjett for Bergen

Sondre, Kyrre, Diane, Tor Øyvind og Øystein med utsikt over byen. Foto: Bergen MDG, CC BY-SA
Grønne politikere. Foto: Bergen MDG, CC BY-SA

De Grønnes alternative bybudsjett viser at Bergen kommune kan satse stort på både miljøvern og dyrevern samtidig som sosialsatser øker, og skole og eldreomsorg får nødvendige påplussinger. Kutt i tjenester til utviklingshemmede blir reversert. Økt eiendomsskatt og reduserte politikergoder gir rom for grønne satsinger.

Les hele budsjettet her: Alternativt budsjett for Bergen 2015 – Miljøpartiet De Grønne

De Grønne har tatt utgangspunkt i budsjettavtalen mellom Høyre, Frp og støttepartiene, og gjort justeringer for å gjøre budsjettet langt grønnere.

De Grønne øker helse- og sosialbudsjettet med 85 mill kr, og har satt av 30 mill kr til økte sosialsatser, 10 mill kr til gjeninnføring av 80 %-regelen, 20 mill kr til ekstra bemanning i eldreomsorgen og 25 mill kr for å reversere kutt i tilbudet til utviklingshemmede. I tillegg vil partiet gi midler til opprettelse av et MO-senter med brukerrom i sentrum.

Skole er et annet satsingsområder for De Grønne. 46 mill kr blir plusset på til oppussing, mens det også er midler til styrket skolehelsetjeneste og økologisk skolefrukt, så vel som ansettelse av flere lærere.

I kulturbudsjettet er det satt av 26 mill kr til fellesanlegg med idrettshall og kulturhus i Fyllingsdalen, samt 5 mill kr til prosjektering av kulturhus i Åsane, mens det også er satt av økte midler til vedlikehold av idrettsanlegg og søndagsåpne biblioteker i bydelene.

Lokaldemokratiet blir styrket med midler til opprettelse av direktevalgte bydelsstyrer, for å flytte makten nærmere folk.

Dyrene får et skikkelig løft med De Grønnes budsjett, der det er satt av hele 10 mill kr til dyrevern. Midlene skal dekke drift av dyrevernorganisasjoner så vel som kampanjer med nedsatte priser på sterilisering/kastrering og ID-merking av kjæledyr.

Miljøbudsjettet har fått et tydelig grønt preg. Blant de større investeringene er 31 mill kr ekstra til energisparetiltak, 30 mill kr til landstrøm i havnen, 30 mill kr til sykkelveier og -parkering, og 30 mill kr til trygge skoleveier. De Grønne vil også styrke vrakpant på gamle ved- og oljeovner, og setter av 4 mill kr til fisketrapp ved Hopsfossen, mens det også er ekstra midler til økologiske innkjøp, kildesortering på offentlige bosspann, styrking av Grønn etats arbeid med parker, og opprettelse av et sykkelveikontor for å fremskynde utbyggingen av sykkelveier.

De ekstra midlene henter De Grønne inn hovedsakelig ved en økning av eiendomsskatten til 5 promille med et bunnfradag på 1.000.000 kr for boliger, samt ved å redusere møtehonorarer og politikerlønninger så vel som å kutte i politikernes studieturer.

Les hele budsjettet her: Alternativt budsjett for Bergen 2015 – Miljøpartiet De Grønne