Et fleksibelt busstilbud for alle!

Et mer variert kollektivtilbud, med både servicelinjer og osloinspirerte “Rosa busser”, vil gjør det enklere for eldre og bevegelseshemmede å være sjef i eget liv! 

21. august 2019

Et godt kollektivtilbud handler ikke bare om hvor ofte bussen går, sier Mona Høgli, kandidat til Bergen bystyre og Vestland fylkesting for Miljøpartiet De Grønne. Hun vil innføre prøveprosjekt med aldersvennlige dør- til- dør transportløsning for eldre.

– Et godt kollektivtilbud handler om mer enn at bussen går ofte og er billig, vi må også legge til rette for dem som ikke har helse til å ta i bruk det eksisterende tilbudet, sier Mona Høgli.

Tilbudet vil gjøre det mulig for eldre som skal på butikken, på kafe eller kino å bestille transport via en applikasjon eller telefon inntil en time før avreise, så kommer en av de rosa bussene og henter deg hjemme. 

Høgli ser til Oslo der Miljøpartiet De Grønne har innført en slik ordning med de “rosa bussene” og det har vært en suksess. Der er minibussene tilrettelagt for rullestol og rullator, og de eldre kan ta med seg en venn om man ønsker det. 

– Vi vil at også eldre skal kunne leve aktive og gode liv. Slike initiativer gjør det lettere for eldre å komme seg ut på kafe, kino eller hvor hen de vil. Vi vet at mange eldre kjenner på ensomhet. Første skritt på veien er å gjøre det enklere å komme seg ut av hjemmet, sier Høgli. 

Satsingen på “de rosa bussene” må komme i tillegg til arbeidet for å bevare servicelinjen. Det populære tilbudet som har gjort det enklere for eldre og bevegelseshemmede å komme seg til og fra sentrum, er vedtatt å legges ned i 2020. Det mener MDG-kandidaten er trist.

– Servicelinjen er viktig for mange, og en nedleggelse vil igjen gjøre mange avhengig av bil. Det Bergen trenger er flere alternativer til privatbilkjøring, ikke færre, sier Høgli.