Et blokkuavhengig grønt parti

2. mars 2015

MDG kan havne på vippen i bystyret etter valget, og kan således avgjøre hvem som skal styre Bergen. Årsmøtet i Bergen MDG har vedtatt hvem partiet kan samarbeide med og uttaler at Bergen trenger et blokkuavhengig grønt parti som utelukker samarbeid med Frp.

Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Bergen MDG:
Bergen kommune sliter med omfattende miljøproblemer uten at det sittende bystyret har klart å levere tilfredsstillende løsninger. Det er behov for et parti som bruker makt for miljøet etter altfor mange eksempler på partier som ofrer miljøsaken for makt.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen ser behovet for et nytt byråd, men vil ikke låse seg til noen av blokkene før valget. Ingen av de tre store partiene Ap, H og Frp fører en god nok miljøpolitikk, og ingen av dem kan ta støtte fra De Grønne for gitt. Havner Miljøpartiet De Grønne på vippen i bystyret, vil vi bruke anledningen til å få mest mulig gjennomslag for grønn politikk.

De Grønne kan støtte flere mulige byråd, men vil avvise støtte til et byrådssamarbeid som inkluderer Frp. Til det er den politiske avstanden mellom Frp og MDG for stor, særlig i miljø- og sosialpolitikken.