Et åpent demokrati

Om demokratiet skal fungere må åpenhet og deltakelse være grunnsteiner, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG) i et innlegg som sto på trykk i BA 8. juni, der han kritiserer forslaget om å innskrenke offentlighetsloven og øke hemmeligholdet i byrådet.

 

10. juni 2015

På Stortinget vil Venstre, Ap, KrF, Frp og Høyre endre Offentlighetsloven slik alle saker og sakslister i byrådets forberedende møter skal unntas fra offentlighet. Dermed får ikke innbyggerne vite hvilke saker byrådet diskuterer før politikerne har landet på en beslutning i saken. Det betyr en klar innskrenking av muligheten til å påvirke politikerne.

Det er mange gode grunner til å trø varsomt når det gjelder den grunnlovfestede retten til å kikke de folkevalgte i kortene. Uten deltagelse – intet demokrati. Et styre av folket, ved folket og for folket, slik Abraham Lincoln en gang så treffende formulerte det, kan vanskelig la seg realisere hvis ikke folket vet hva som diskuteres, ikke vet hva de ulike parter mener og heller ikke får vite hvordan de argumenterer for sitt syn. Det eneste man får vite er hva som allerede er vedtatt.

Miljøpartiet De Grønne står for et deltakende demokrati der alle individer og grupper settes i stand til og ser nytten av å engasjere seg for sin egen og fellesskapets fremtid. For å fremme politisk forpliktelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, gjennomsiktige og mest mulig tilgjengelige for folk flest. Vi er derfor grunnleggende uenige med de holdninger som ligger bak forslaget.

Om demokratiet skal fungere må åpenhet og deltakelse være grunnsteiner. Byrådsmodellen i Bergen fungerer dårlig, og med Stortingets ventede vedtak vil den bli svekket ytterligere. Da er det på tide at bystyret diskuterer om tiden er moden for å skrote byparlamentarismen og gå tilbake til formannskapsmodellen. Der er både posisjon og opposisjon representert i formannskapet, og det er langt vanskeligere å drive med hemmelighold. Det vil lokaldemokratiet tjene på!

Oppdatering: Stortinget har behandlet saken. Flertallet bestående av Ap, Frp, H og KrF stemte for å innskrenke offentlighetsloven, mens mindretallet som stemte imot besto av MDG, Sp, SV og V. Venstre stemte dermed imot et forslag de selv var med på å fremme.