Erik Solheim tilltater nytt Ikea-bygg

– Utbyggingen vil ødelegge et våtmarksområde som er hekkeplass for rødlistet fugl, og bidra til ytterligere vekst i biltrafikken med negative konsekvenser i form av støv, støy og klimautslipp, sier Sondre Båtstrand.