Fotocredit:

Enighet om bybudsjettet 2020!

Etter lange uker med forhandlinger, har vi endelig kommet i havn. Det er bystyreflertall for byrådets budsjett 2020!

12. desember 2019

Miljøpartiet De Grønne sitter for første gang i byråd, sammen med Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Da dette er et mindretallsbyråd, har partiene vært avhengig av å få til en avtale med andre partier for å få flertall for bybudsjettet i neste bystyremøte. I går ble partene enige, og vi og de andre byrådspartiene har signert en budsjettavtale sammen med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

 

Denne avtalen medfører at Bergen by får det grønneste budsjettet noensinne! Her er noen av de viktige, grønne gjennomslagene vi fikk gjennom:

  • Klimaplanen/Grønn Strategi: i byrådsplattformen har vi mål om å doble midlene til gjennomføring av tiltakene. Budsjettet legger opp til det største budsjettet for Klimaplanen noensinne, og vi har fått til en økning på hele 13 millioner kroner!
  • Støtte til Lystgården på Landås – Bærekraftige Liv: stiftelsen gjør en kjempejobb for å sette klima og miljø på dagsordenen, særlig innenfor mat og dyrking. Vi har sikret en økning i støtten på 300,000 kroner.
  • Støtte til Hordaland og Bergen Turlag, samt støtte til merking av turstiene i byfjellene: budsjettet øker midlene med 300,000 kroner til Turlagene og 50,000 kroner til turstiene, en glede for alle de som er glad i natur og turgåing!
  • Støtte til Bybonden: med i økning i støtten på 300,000 kroner, kan Bybonden i Bergen videreføre sitt viktige arbeid med å utføre oppgaver innen urbant landbruk.
  • Støtte til Skeivt Kristent Nettverk og Skeiv Verden: mangfold og likestilling er uhyre viktig for MDG. Med en støtte på henholdsvis 250,000 kroner til hver av organisasjonene håper vi å videreføre Regnbuebyen Bergen, hvor disse organisasjonene er utrolig viktige bidragsytere.

 

Vi er stolte av de tiltakene vi har fått gjennom, og jobber for å få enda større grønne gjennomslag neste år. Med dette budsjettet som utgangspunkt skjer det viktige tiltak for mennesker, klima og natur!