Demokrati og provoserende meninger

Diverse Israel-organisasjoner hadde planlagt en demonstrasjon rundt Lille Lungegårdsvann lørdag ettermiddag, men avlyste da politiet ikke kunne garantere for sikkerheten deres.

Bergen MDG tar sterk avstand fra arrangørenes støtte til Israels såkalte «selvforsvar» mot sivilbefolkningen i Gaza, og i utgangspunktet ønsket vi bare å overse markeringen. Når Bergen MDG likevel ytrer seg, er det fordi vi mener saken har utviklet seg til en sak som handler om ytringsfrihet.

Vi mener nok at politiet kan ha overvurdert faren for voldelige sammenstøt her i byen, men så lenge demonstrasjoner er lovlydige, må også kontroversielle ytringer slippe til. Det er nettopp i møtet med ytringer vi misliker, at ytringsfriheten blir satt på prøve.
Vi mener en støttemarkering for Israels overgrep i Gaza er både usmakelig og unødvendig, men den må likevel kunne finne sted i et demokratisk samfunn. Selv om vi altså helst skulle ha sett at arrangørene kom på bedre tanker og viste større empati med lidelsene palestinere blir utsatt for, og dermed hadde avlyst av hensyn til anstendighet fremfor sikkerhet.

Vi forstår at politiet kan bli frustrert over å måtte bruke ressurser på å passe på demonstranter med et så provoserende budskap, og mener demonstrasjonen kunne blitt lagt til et mer politivennlig tidspunkt. Det er likevel en av politiets oppgaver å beskytte ytringsfriheten.

Vi som ønsker våpenhvile og fred har fått markere oss i gatene i tusentall. Da må faktisk også det lille mindretallet som støtter krig få lov til å markere seg. Det mener jeg som en demokratisk pasifist: Krigsstøtte må møtes med argumenter, ikke vold.