Demokrati er fred

Foto: Chooi Guan Lim, CC BY-SA 3.0
Foto: Chooi Guan Lim, CC BY-SA 3.0

I møtet med tragediene 22. juli, har Norge valgt lysets vei. Visst er det noen som roper på dødsstraff og tortur, men det store flertallet samler seg bak håpet om en fredelig fremtid. Det er et godt tegn i en vanskelig tid, skriver talsperson Sondre Båtstrand.

Terroristen skal selvsagt få sin straff, og sannsynligvis vil han aldri komme ut i samfunnet igjen. Da er det opp til oss alle å sørge for at han aldri vinner frem med sine tanker om væpnet revolusjon: Vi skal vise at grusomhetene ikke stopper oss fra å tro på fred og demokrati.
Valgkampen er satt på vent inntil videre, og det er forståelig at partipolitisk strid legges til side mens landet sørger. Nå står vi sammen for demokratiet, men det kommer et valg snart, og partipolitisk strid er nettopp en viktig del av demokratiet. Det er måten striden utkjempes på, som må endres.
Vi må ikke legge lokk på uenigheter, men få dem frem i lyset på en god måte. Saklig debatt, respektfull deltakelse og verdig demokrati, er sentrale elementer i å slå tilbake terror, vold og diktatur. Vi må presentere våre ulike løsninger slik at velgere kan ta informerte valg, men vi skal ikke trekke andre politikere ned i sølen med skitne triks eller stygge kommentarer. Vi må spare de store ordene til det virkelig er bruk for dem, og vi skal ikke godta at folkegrupper blir stigmatisert og satt opp mot hverandre.
Vi skal gjennomføre en verdig valgkamp, og vi skal slå ring om demokratiet. Slik lar vi terroristen tape.

Innlegget sto på trykk i BA 28. juli 2011 under tittelen «Vi tror på at demokrati er fred».