De Grønne vil spare hestekastanjene

Illustrasjonsbilde av hestekastanjer.  Foto: Kresten Hartvig Klit (CC BY-SA 3.0)
Illustrasjonsbilde av hestekastanjer. Foto: Kresten Hartvig Klit (CC BY-SA 3.0)

Midlertidige skolebrakker kan bety permanent ødeleggelse av ærverdige gamle trær, om det går slik byrådet har lagt opp til. De Grønne protesterer, og til onsdagens komitémøte har Sondre Båtstrand levert et skriftlig spørsmål der byrådet blir oppfordret til å spare trærne.

Skriftlig spørsmål fra repr. Sondre Båtstrand (MDG) til KFIN 05092012, vedr. trærne ved Johanneskirken
Bergen bystyre behandlet 260312 sak 80-12 og fattet vedtak om oppgradering av Møhlenpris skole. De Grønnes forslag om å legge de midlertidige skolebrakkene på parkeringsarealer fremfor grøntområder ble nedstemt av samtlige andre partier, men bystyret har likevel ikke gjort noe vedtak på å ødelegge de ærverdige gamle trærne ved Johanneskirken, deriblant et hundre år gammelt hestekastanjetre. Det har kommet mange protester på planene.
Arboristen som skulle beskjære trærne nektet å utføre jobben fordi beskjæringen vil ta livet av trærne. Til BT har byråden uttalt at «interessen til 175 skolebarn som skal ha et godt sted å være er viktigere enn et tre», men det trenger ikke å være noen motsetning. Jeg vil snarere hevde at barn har behov for trær rundt seg. Siden bystyret ikke har instruert byråden om å ødelegge trærne, mener jeg det er fullt mulig å se på alternative løsninger.
Mitt spørsmål lyder som følger:
1: Vil byråden ta initiativ til å foreta mindre justeringer på skolebrakkene, slik at det ikke blir nødvendig å beskjære de gamle trærne?