De Grønne rydder plass til køprising

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Da det lå an til at bystyret ikke ville få tid til å behandle forslaget om køprising, tok De Grønne ansvar. – Vi trekker vår interpellasjon for å sikre at køprising blir vedtatt på onsdag, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand.

Opposisjonen i bystyret samler seg om å vedta køprising i onsdagens bystyremøte, men køprisingen lå inne som interpellasjon nummer tre og bystyret rekker vanligvis kun å behandle to interpellasjoner. Aller først i køen lå De Grønne med en interpellasjon om å etablere flere aktive luftmålere i Bergen. Nå vil De Grønne flytte forslaget til behandlingen av årsrapporten for luftkvalitet, og dermed ligger alt til rette for at bystyret både vedtar køprising og en aktiv luftmåler i Loddefjord.

– Endelig har situasjonen i bystyret endret seg slik at vi kan få vedtatt køprising. Det er gode nyheter for Bergensluften, og De Grønne vil være pådriver for et raskt vedtak slik at køprising kan bli innført ved årsskiftet.

De Grønnes interpellasjon tar opp behovet for flere luftmålere i Bergen, med spesielt fokus på luften i Loddefjord. Det blir trolig flertall for å sette av budsjettmidler til en aktiv luftmåler i Loddefjord, selv om De Grønne flytter forslaget fra egen interpellasjon til behandlingen av årsrapporten for luften.

– Vedtak om køprising og bedre luftmålinger i ett og samme bystyremøte, det gleder jeg meg til!