Datokøyring som prøveprosjekt

– Datokøyring er eit tungvint tiltak som berre eignar seg i krisesituasjonar. Køprising er eit tiltak for å hindra nye kriser, seier Sondre Båtstrand i MDG.