Bystyret har gjort sykling til risikosport

Sykling er en svært effektiv transportform og bidrar til bedre helse – både fysisk og psykisk. I tillegg er sykling den mest miljøvennlige transportformen sammen med det å gå til fots. Satsing på sykkel vil også gi bedre byluft – noe som igjen har store helsegevinster.