Fotocredit:

Bystyremøtet 27.01.21

Onsdag 27. februar var det duket for årets første bystyremøte. En fortsatt tilstedeværende pandemi gjorde at også dette bystyremøtet ble gjennomført digitalt. Det satte likevel ingen stopper for at bystyret fikk vedtatt ny, grønn politikk. Noen av sakene som var særlig viktig for MDGs representanter var blant annet behandling av studentmeldingen for 2020, plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet, lokalisering av ny regnbueplass, ny tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet, og ikke minst – bybanen til Åsane.

5. februar 2021

Bybanen til Åsane

Det var duket for nok en bybanedebatt i bystyret, denne gang lagt frem av vår egen byutviklingsbyråd Eline Haakestad. Saken har blitt møtt med stor debatt, og fagetaten har siden bystyrets trasévedtak i 2013 funnet en bedre og mer klimavennlig dagløsning gjennom Ervik. Bakgrunnen for at byrådet la frem saken for bystyret var nettopp denne endringen, som skulle sikre mindre klimagassutslipp, mindre masseuttak og en billigere kostnadsramme ved å flytte traseen mot vest. Det ble likevel ikke slik da byrådet ikke fikk det nødvendige flertallet for tilleggsutredningen på dette strekket. Dermed vedtok bystyret å legge bybanen i tunnel, med støtte fra Miljøpartiet De Grønne subsidiært. For MDG er det viktigste målet å få bygget bybanen til Åsane.

 

Student i Bergen 2020

Bergen er en viktig studentby, og studentmeldingen er kunnskapsgrunnlaget som tydeliggjør arbeidet som gjøres for å tilrettelegge for studenter, og gir en pekepinn på hvor det kan være grunnlag for mer innsats og prioriteringer. MDGs representant Alva Sjursen er selv student og trakk frem de punktene fra meldingen som hun var mest fornøyd med. Det var blant annet fokuset på informasjon på engelsk for å tilrettelegge for internasjonale studenter, vektlegging av studenters kulturliv og -deltakelse, og ikke minst viktigheten av psykisk helse. Pandemien har gjort 2020 til et annerledes og vanskelig år for studenter, det er derfor viktig og bra at byrådet før jul innvilget ekstra penger til Sammen sin psykiske helsetjeneste.

 

Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturlivet

Som en av de første i landet, la MDGs byråd Katrine Nødtvedt frem en plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturlivet. Formålet med planen er å sikre alle grupper tilgjengelighet til kunst og kultur i Bergen, ved å blant annet stille krav til tilskuddsmottakere og gjøre mangfold og likestilling til en selvsagt del av drift og utvikling av kulturlivet. MDG-representant Christine Ødegaard tok ordet og understreket spesielt hvor viktig det er at planen legger til rette for økt samarbeid med psykiske helsetjenester, slik at mennesker med psykiske utfordringer får tilbud hvor man kan bearbeide følelser og hendelser, samt oppleve mestring og glede.

 

Ny regnbueplass!

Bystyret hadde enda en gladsak å behandle onsdag. Endelig ble lokaliseringen av den nye regnbueplassen vedtatt! Plassen i Vestre Torggate skal nå heise regnbueflagget og bli et område som ikke bare er symbolsk viktig for dem som i årtier har blitt undertrykt og plaget kun fordi de elsker de de elsker, men en fysisk plass som åpner for mangfold, likestilling og kjærlighet.

 

Mer penger til grønn kultur!

Kulturbyråden til MDG har mange tilskuddsordninger å forvalte, og nå blir disse også grønnere. Kulturfeltet i Bergen og resten av Norge har vært hardt preget det siste året som følge av pandemien, og nå får feltet et skikkelig løft. De nye tildskuddsordningene viser veien fremover for kulturfeltet og tilrettelegger for at kulturlivet kan reflektere det samfunnet vi lever i og den tiden vi befinner oss i. MDGs representant Paul Johannessen poengterte at vår tids største krise, klimakrisen, må tas stilling til i alle våre menneskelige aktiviteter, også kulturen. Nå skal endelig kulturaktører belønnes for å ta gode valg for kloden, for eksempel ved at artister kommer til Bergen via tog i stedet for fly, festivaler skal få en grønnere profil, tomme lokaler skal fylles av kunst og kultur, og det skal bli enklere å gjenbruke scenografiske elementer og kostymer for å redusere avfall. Det er godt nytt både for kulturlivet og for kloden!

 

For flere saker fra bystyret kan dere se denne siden fra kommunens nettside (obs, prøv en annen nettleser dersom hyperkoblingen ikke fungerer).

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergen.mdg.no