Bystyremøtet 22.04.20

Det har vært en annerledes tid for Bergenspolitikken den siste måneden. Etter at bystyremøtet i mars ble avsluttet etter kun et par timer, ble det hele utsatt på grunn av nye retningslinjer i henhold til koronatiltak. De resterende sakene ble derfor flyttet til april, hvor bystyret hadde et historisk møte på digital plattform. Til tross for omstendighetene, fikk bystyret på onsdag vedtatt masse god, grønn politikk!

Bildet kan inneholde: 1 person, tekst

24. april 2020

Tidlig i møtet skulle det diskuteres en høringsuttalelse om vurdering og eksamensordninger. Særlig viktig i debatten ble partienes ulike syn på karakterer i orden og oppførsel. Dette er en viktig sak for MDG, og representanten Håkon Nakkerud Opedal tok ordet og argumenterte med at det er for mye vurdering i skolen, og at dette fører til at elevene kjenner på et enormt prestasjonspress. De Grønne mener at elever trenger motivasjon og ikke press, og støttet derfor et forslag mot karakter i orden og oppførsel sammen med flere andre partier.

 

En av de viktigste sakene som bystyret skulle behandle på onsdag var de lokale tiltakspakkene som skulle vedtas i tillegg til de krisepakkene som allerede har blitt lagt frem av byrådet. De siste ukene har alle partiene i bystyret forhandlet frem det som skulle bli et bredt forlik (med unntak av FrP), og partiene har derfor samarbeidet godt og konstruktivt for å sikre midler som skal gjøre det litt enklere for bergensere i denne vanskelige tiden. Av krisetiltakene som ble vedtatt, gikk blant annet 20 millioner kroner til å øke tempoet i byggeaktiviteten i Bergen – et kjempegodt tiltak for å sikre den gode, grønne byutviklingen som De Grønne jobber for. I tillegg ble det vedtatt drøye 40 millioner kroner til tiltak for det profesjonelle kunst- og kulturlivet, og amatørkulturen, i tillegg til andre gode tiltak som blant annet styrking av det urbane landbruket. Vi takker de andre partiene i bystyret for et godt samarbeid, særlig i en tid hvor det er viktig å stå sammen.

 

En av sakene som fikk svært stor oppmerksomhet i forkant av bystyremøtet var saken om reduksjon i bompenger. For å høste godene av det nasjonale bompengeforliket med byvekstavtalen og økte midler til kollektiv, endte bystyreforliket med et kutt i bompenger for el-biler.

 

En av dagens gladsaker var den ønskede stengingen av Bryggen for biltrafikk i sommer. Saken omhandlet en prøveordning med bilfritt Bryggen og Torget som starter i sommer, og til De Grønne og miljøbyrådens store glede ble denne prøveordningen vedtatt. Representanten Mona Høgli hadde dette å si om ordningen:

“Endelig ser det ut som om vi kan få realisert en drøm som mange bergensere har: Å rusle på Bryggen og Torget uten å måtte konkurrere om plassen med køer av biler. Bryggen og Torget skal gis tilbake til de myke trafikantene i tidsrommet juli – august/september. Vi skulle selvsagt hatt en lengre periode, helst permanent, med en gang!”

 

Også denne gangen måtte noen saker utsettes på grunn av bestemmelser om tidsrom for digitale møter, men vi gleder oss til den videre utviklingen av Bergenspolitikken – også i koronatider.