Fotocredit:

Bystyremøtet 20.11.19

Onsdagens bystyremøte var historisk for Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Med til sammen syv representanter, pluss to byråd, og i tillegg en vararepresentant som var inne for en votering, er det den største gruppen med grønne bystyrerepresentanter som noensinne har vært tilstede med stemmerett i bystyresalen i Det Gamle Rådhus. Her kommer en oppsummering av hva våre grønne sa og gjorde under møtet.

22. november 2019

Allerede i runden med muntlige spørsmål fikk de grønne i salen tid på talerstolen. Først fikk vår nye kulturbyråd Katrine svare på hvorfor feiringen av Bergens 950-års jubileum neste år skal bli en fest spredt utover året og rundt i bydelene, heller enn en kjempefest begrenset til Bergen sentrum. Her mener byråden at man burde ha aktiviteter hele året rundt på tvers av byen, og at man ikke trenger fyrverkeri for at feiringen skal være en meningsfull opplevelse. Deretter tok vår bystyrerepresentant Paul Johannessen diskusjonen “ned på bakkeplan” (les: spørsmål til byråd Bakke) og spurte vår miljøbyråd Thor Haakon om overvannshåndtering, asfaltering og beplanting i Sandviksveien, hvor han fikk viktige svar om tilretteleggelse for fremtidige klimaproblemer som må håndteres i kommunen.

 

Da det gjaldt en interpellasjon om å starte “bydelsbenker”, talte gruppeleder Øystein Bønes til fordel for å få igang en hyppig utvikling av bydelsutvalg. Like etter holdt nestleder Mona Høgli et innlegg omhandlende et forslag om å inkludere Bergen i et forsøksprosjekt med statlig finansiering av omsorgstjenester. Her mente Høgli at et slikt forslag ville ta fra lokalpolitikerne muligheten til å påvirke kommunalomsorgen, og at slike tjenester burde forbli innenfor kommunens ansvarsområde.

 

Senere i møtet ble det diskutert en høringsuttalelse om samboergaranti, hvor MDGs bystyrerepresentant Christine Ødegaard tok ordet og talte for Bergen som har vært tidlig ute med en kjærlighetsgaranti i 2017:

“Samboergaranti, eller den allerede innførte kjærlighetsgarantien i Bergen, er et flott tiltak. Samtidig er som oftest den som havner på sykehjem blitt ute av stand til å ta vare på seg selv over tid, der gjerne belastningen på ens partner har vært stor. Det er ikke nødvendigvis ønskelig for den friskere part å flytte ut av eget hjem når avlastningen endelig er på plass. Det må det være forståelse for”.

 

Andre saker som ble diskutert var blant annet driftsmodellen for Sentralbadet Scenekunsthus og en Kunstformidlingsplan for barn og unge, hvor både grønne representanter og grønne byråd tok ordet. Det var alt i alt et spennende møte hvor våre nye grønne bystyremedlemmer fikk forsvare den nye byrådsplattformen og arbeide for god, grønn Bergenspolitikk.