Fotocredit:

Bystyregruppen søker sekretær!

Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe i Bergen utlyser en fast 100 % stilling som gruppesekretær. Sekretæren vil jobbe direkte under gruppeleder og være en sentral del av det parlamentariske arbeidet. Søknadsfrist: Snarest!

28. mai 2018

Stilling ledig: Gruppesekretær

Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe i Bergen utlyser en fast 100 % stilling som gruppesekretær. Sekretæren vil jobbe direkte under gruppeleder og være en sentral del av det parlamentariske arbeidet.

Egenskaper
•God oversikt og evne til å arbeide strukturert
•Læringsvillig
•Generelt god teknisk forståelse.
•God formidlingsevne
•Høy motivasjon og arbeidskapasitet
•Gode samarbeidsevner.

Kvalifikasjoner
•Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
•God innsikt i Bergenspolitikken
•Fagkunnskap som er relevant for bystyregruppens arbeid
•Erfaring fra organisasjonsarbeid
•Grunnleggende kunnskap om videoproduksjon er en fordel
•Medlemskap i partiet er ikke en forutsetning for å søke, men du må kunne stå inne for partiets verdigrunnlag og politiske profil.

Vi tilbyr
•Stillingsomfang: Heltid
•Lønn etter avtale.
•Arbeidssted: Bergen rådhus.

Tiltredelse: 1. august 2018

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt gruppeleder Sondre Båtstrand, sondrel.batstrand@bergen.kommune.no / tlf 402 26 389
Søknad med CV og referansepersoner sendes så raskt som mulig til sondrel.batstrand@bergen.kommune.no

STILLINGSINSTRUKS:
Arbeidsgiver: Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe
Stillingstittel: Gruppesekretær
Nærmeste overordnede: Gruppeleder Sondre Båtstrand
Stillingsbrøk: 100%

Partiene som er representert i bystyret har ansatt gruppesekretærer. Disse har som oppgave å praktisk bistå bystyregruppens arbeid i bystyre og komiteer, og er ansatt i partiet. Sekretariatets oppgave er å støtte gruppeledelsen, fraksjonene og den enkelte representant i deres arbeid. Dette innebærer blant annet saksutredning, møteavvikling, utarbeidelse av notater til gruppens ulike organer, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler/innlegg for media, oppdatere møtekalendere, kontakt med medlemmene, kontakt med eksterne organisasjoner, og koordinering med partiorganisasjonen lokalt og nasjonalt. Gruppesekretæren bidrar også med rådgiving i gruppens politiske og strategiske arbeid og bistår med den praktiske utarbeidelsen av forslag som fremmes i bystyrets møter og i komiteene. Koordinering av arbeid med alternativt budsjett er en del av jobben. Gruppesekretær kan også bidra med produksjon av bilder og videoer til sosiale medier.

Det er lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for politisk arbeid. Erfaring fra kontorarbeid, gode datakunnskaper, organisasjonserfaring og evne til å arbeide selvstendig er viktige. Stillingen forutsetter svært god skriftlig fremstillingsevne, evne til å ta initiativ og jobbe på egen hånd, og evnen til å jobbe effektivt i en gruppe. Det krever å ha gode kunnskaper om Bergen og politikk generelt og partiet spesielt. Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med politiske møter.

Gruppeleder er til vanlig daglig arbeidsgiver.