– Byrådet skaper helsefare

Miljøpartiet De Grønne mener krisetiltakene burde blitt innført permanent, ikke opphevet.