Flere tar buss i byene – men ikke i Bergen

En trolleybuss i Bergen. Foto: Alasdair McLellan
En trolleybuss i Bergen. Foto: Alasdair McLellan

– Ikke rart det blir dårlig luft når bilismen øker og Bergensbussene har tapt nesten to millioner passasjerer på fire år, sier lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser stor vekst i antallet busspassasjerer i norske byområder: Ni millioner flere passasjerer fra 2008 til 2009, fra 183 til 192 millioner.

I Bergen har det derimot gått nedover de siste årene, og mellom 2006 og 2009 ble det to millioner færre busspassasjerer i byen, fra 28,6 millioner til 26,7 millioner passasjerer.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen har løsningene som trengs for å øke antallet bussreiser:

– Vi må ruste opp kollektivtilbudet massivt, med flere avganger, økt punktlighet, lavere priser og flere kollektivfelt, og med gratis ekspressbusser ikke bare som krisetiltak, men som fast innslag i byen, sier lokallagsleder Sondre Båtstrand.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil kombinere et styrket kollektivtilbud med restriksjoner på privatbilismen, som køprising og færre parkeringsplasser i sentrum, samt bedre forhold for fotgjengere og syklister. Samtidig støtter partiet snarlig utbygging av Bybanen til alle bydeler.