– Burde vært 100 kr i bompenger

De Grønne aksjonerer for ren luft
De Grønne aksjonerer for ren luft

Luftkvaliteten på Danmarksplass er akkurat nå svært helsefarlig. Miljøpartiet De Grønne i Bergen ønsker at bompengesatsen skal heves til 100 kr når luftkvaliteten blir for dårlig.

Luftmåleren på Danmarksplass viser skyhøye verdier av NO2 og svevestøv:

– Vi trenger radikale grep for å rense luften og redusere biltrafikken. Som krisetiltak vil 100 kr i bompengesats ha en klar effekt, og pengene må gå til gratis ekspressbusser og bedre kollektivtilbud. Når tidsdifferenserte bompengesatser er en mulighet, bør også luftdifferensierte bompengesatser være det, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Forslaget om 100 kr i bompengesats under kriser er tidligere lansert av Steinar Vagstad, professor i samfunnsøkonomi, UiB: Unødvendig dyre krisetiltak (BT-kronikk).