Bruk milliardene på tog!

Høyhastighetstog i Japan. Bilde til fri bruk

Det går mot utbygging av Bergen lufthavn Flesland: To milliarder kroner skal gi over to millioner nye passasjerer i året med påfølgende økt forurensning. Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil heller bruke milliardbeløp på jernbanen.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil satse på redusert reisetid på jernbanestrekningen Bergen – Oslo, og ønsker fortgang i arbeidet for høyhastighetstog mellom norske storbyer. Det er også i tråd med folks ønsker, for nylig viste en spørreundersøkelse gjort av konsulentselskapet Atkins at et stort flertall  fortrekker høyhastighetstog framfor fly.

– Utbyggingen av Flesland er et kostbart hån mot miljøkampen, sier talsperson Sondre Båtstrand til BA, og får støtte fra Arild Hermstad i Fremtiden i våre hender, som også etterlyser miljøfokuset (se papirutgaven av BA lørdag).

Milliardinvesteringer i økt infrastruktur for flytransporten er ikke en bærekraftig strategi, og tilrettelegging for opptil 2,5 millioner flere passasjerer i året på Flesland, er dårlig nytt. Økt flytrafikk er et energisluk og gir store utslipp av klimagasser i tillegg til annen forurensning. Flytrafikken må reduseres gjennom betydelig opprustning av kollektivtrafikken, spesielt jernbanenettet. Vi må gi folk gode, miljøvennlige alternativer slik at de kan ta gode, miljøvennlige valg. Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil i bystyret motsette oss enhver utbygging av Bergen lufthavn Flesland. Nå er det på tide å satse på toget!