– Bruk heller 77 millioner kroner på kollektivtrafikk

P-direktøren vil ha 342 p-plasser der det unike kulturminnet Skansedammen er i dag. Miljøpartiet De Grønne ville verne Skansedammen, og reagerer på utbyggingplanene vokser i omfang og kostnad.

– 77 millioner kroner gjør bedre nytte for seg som del av en satsing på myke trafikanter og kollektivtransport.
Parkeringshus under jorden løser ikke trafikk- og miljøproblemene! Et bedre og billigere kollektivtilbud kan derimot gjøre situasjonen langt bedre når det gjelder støv, støy og klimautslipp.

– Parkeringsrestriksjoner vil ha større effekt enn om bomringsatsene dobles, skriver TØI i den ferske rapporten «Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover».

Miljøpartiet De Grønne deler bekymringen for brannsmitte på Skansen, men godtar ikke at Skansedammen skal ødelegges av den grunn eller at det skal bli bygget 342 p-plasser under den. Det er antallet biler i sentrum som må bli redusert.