Bort med plastposene!

Årlig blir det brukt omkring én milliard plastbæreposer i Norge, og når vi vet at produksjon av ett kilo plastposer krever to kilo olje, sier det seg selv at redusert forbruk er et mål. Derfor foreslår Miljøpartiet De Grønne et forbud mot petroleumsbaserte plastposer, skriver Tom Sverre Tomren og Sondre Båtstrand i BA.

Bergens klimabyråd Filip Rygg støtter ikke forslaget. Til BA henviser Rygg til Norconsult, som i 2008 hevdet at et forbud ville være skadelig for miljøet. En nærmere titt på Norconsults undersøkelse viser at miljøargumentet er basert på at papirposer erstatter plast, mens plast blir forsvart ut fra at over 80 prosent av plastposene blir gjenbrukt som emballasje for avfall. Problemet med tankegangen er jo at det ikke er miljøvennlig å sende restavfall pakket inn i plast til forbrenningsanlegg. Et annet viktig poeng er at poser av biologisk nedbrytbart materiale også lar seg også bruke til avfall, mens handlenett i vesken er et godt alternativ til plastposer i butikkene. Det er åpenbart at forbud mot vanlige plastposer vil ha en positiv miljøeffekt, og flere land innfører nå enten restriksjoner eller forbud. Norge henger så langt etter.

Skal vi redusere oljeavhengigheten må vi redusere bruken av oljeprodukter, og derfor må vi fase ut plastposene til fordel for handlenett og bioposer. Det er derfor Miljøpartiet De Grønne ber om forbud mot petroleumsbaserte bæreposer.