Bilfri bykjerne på 1-2-3

De Grønne vil ha bilene bort fra Bryggen. Foto: G. Lanting (CC BY 3.0)

Helt siden Fløyfjellstunnelens andre løp ble åpnet i 1989 har det vært mulig å frigjøre Bergen sentrum for trafikk. Siden den gang har trafikken i tunnelen bare økt, slik at i dag er det ingen som tør å foreslå noe som vil kunne sette et ytterligere press på denne strekningen. Betyr dette at Bergen sentrum må fortsette å være full av biler i mange år fremover? På ingen måte, skriver Henrik Hysing og Sondre Båtstrand i et innlegg som har stått på trykk i BA.

Miljøpartiet De Grønnes plan for bilfri bykjerne er både enkel og funksjonell. Fordi vi vet at rushtrafikken i Fløyfjellstunnelen stort sett består av enkeltpersoner som pendler til jobb i hver sin bil, er løsningen helt enkelt å lage et sammenhengenede kollektivfelt fra Åsane i nord til Ytrebygda i sør. På denne måten vil det bli langt mer attraktivt å kjøre buss, da denne ikke blir sittende i den samme køen som bilene. Et slikt tiltak må selvsagt følges opp med en stor utvidelse av bussruter, inkludert ekspressbusser fra Åsane til Lagunen og Kokstad.

Når kollektivfeltet er på plass er neste steg å frigjøre sentrum for gjennomgangstrafikk. Et slikt tiltak vil ikke bare gjøre Bergen mer trivelig og miljøvennlig, men vil også skape mer rom for kulturelle og sosiale aktiviteter i sentrum. Med mindre biler vil byen også bli mer attraktiv for turister, studenter og barnefamilier, og da det er fotgjengere som handler i Bergen, og ikke bilister, vil et slikt tiltak også kunne gi et løft for næringslivet. For de som bruker bil i dag vil det fortsatt være mulig å parkere i Klostergarasjen og Bygarasjen, og det vil fortsatt være biltilgang til alle sentrale boligområder som Nordnes og Indre Sandviken fra andre områder enn bykjernen.

En bilfri bykjerne vil inkludere Torget, Bryggen og Strandkaien, samt deler av Vågen. I tillegg vil hele strekningen fra Fløyen til Johanneskirken bli gågate. Når det gjelder Byparken vil denne endelig kunne leve opp til navnet som et bilfritt område, noe som også vil inkludere en forflytning av bussholdeplassene i Kong Oscars gate til Bystasjonen. Med kollektivfeltet på plass langs E39 vil det nemlig være lite hensiktsmessig for bussene å bruke for mye tid i bykjernen. I stedet ser De Grønne for seg en tilbakekomst for gratisbussen, slik at denne kan frakte passasjerer til bystasjonen fra hele sentrumsområdet.

Drømmen om et bilfritt sentrum er ikke ny, men de fleste planer som hittil har vært foreslått har innebåret mangfoldige år med veibygging og pengesummer i milliardklassen. En av fordelene med planen som her er foreslått, er at den kan igangsettes når som helst med svært lave kostnader. Sånn sett kan kommunen i stedet bruke pengene til en storstilt satsning på bybane, noe som også er en hjertesak for De Grønne. Kombineres disse to tiltakene blir resultatet økt trivsel og friskere luft!

Henrik Hysing og Sondre Båtstrand, kandidater for Miljøpartiet De Grønne i Bergen