Fotocredit:

Bergen sier nei til pels og bur-egg!

– Et dyrepolitisk gjennomslag, sier gruppeleder Sondre Båtstrand (MDG) om bystyrets vedtak som slår fast at Bergen kommune skal redusere kjøttforbruket og unngå innkjøp av varer fra pelsdyroppdrett og hønsehold i bur.

25. april 2018

25. april ble Bergen landets første kommune med egen dyrevelferdsplan. Under bystyrets behandling ble mange grønne forslag nedstemt, men det ble også noen gjennomslag.

– Bergen kommune kjøper inn varer og tjenester for 2,5 mrd kr. Dermed kan vi påvirke gjennom innkjøpspolitikken, og det vil ha betydning at kommunen nå avviser innkjøp av pels og bur-egg, i tillegg til å redusere kjøttforbruket sier gruppeleder Sondre Båtstrand (MDG).

Sammen med byrådspartiene Ap, KrF og Venstre fremmet MDG to merknader som ble vedtatt i bystyret:

 1. Kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter når det er mulig. Bystyret ønsker for eksempel at kommunen reduserer kjøttforbruket, og unngår kjøp av varer som stammer fra pelsdyroppdrett og burhøns dersom det er mulig. I anskaffelsesstrategien (sak 150-17) fremkommer det at byrådet skal legge frem statusrapport i løpet av vinteren 2018/2019. Bystyret ber byrådet i den forbindelse inkludere vurderinger av hvordan kommunen kan ta dyrevennlige valg i forbindelse med innkjøp, herunder vurdering av mulighet og kostnader for å unngå varer fra pelsdyroppdrett og burhøns.
 2. I forbindelse med behandling av Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020, sak 314/16 ba bystyret byrådet særlig vurdere hvordan økte tilskudd til dyrevelferdsorganisasjoner kan bidra til å nå målene med Dyrevelferdsplanen. Nå når Dyrevelferdsplanen foreligger ber bystyret byrådet foreta en slik vurdering i forbindelse med fremlegging av budsjett for 2019.

MDG fremmet flere forslag og merknader sammen med SV, og følgende fikk flertall i bystyret:

 • Dyrevelferd skal være tema for en utgave av Bergenseren.
 • Bystyret ber om at byrådet i arbeidet med viltplanen gjør utfyllende vurderinger av forslagene som har kommet i høringsrunden om støtte til praktisk dyrevern for ville dyr.»
 • Bergen kommune skal legge press på sentrale myndigheter for å styrke dyrevelferdsloven og avvikle dyrehold som er i strid med prinsippene i dyrevelferdsloven.

– Vi grønne ønsket en langt mer ambisiøs plan for dyrevelferd, samtidig som vi er glade for at planen faktisk ble bedre etter behandlingen i bystyret, sier Båtstrand.

Her er forslag fra MDG og SV som ble nedstemt i bystyret:

 • 1: Bergen kommune skal benytte sin forbrukermakt til å ta hensyn til dyrevern i innkjøp:
 • a. Andelen økologisk mat og drikke skal økes årlig med mål om 50 % innen planperiodens utløp.
 • b. Innkjøp av kjøtt skal reduseres kraftig, og det skal innføres forsøk med ukentlig vegetardag
 • c. Ingen kjøp av varer fra pelsdyroppdrett, broileroppdrett av kyllinger, egg fra burdrift, oppdrettslaks eller smertevoldende dyreforsøk
 • 2: Byrådet skal snarest mulig legge frem en sak om hvordan økte tilskudd til dyrevelferdsorganisasjoner kan bidra til å nå målene med planen
 • 3: Bystyret ber byrådet vurdere alternative modeller for subsidier til ID-merking og kastrering/sterilisering av katter
 • 4: Bystyret ber om at finansieringen av planen økes til minst 550 000 kr i året. Dette innarbeides i budsjett og økonomiplan ved førstkommende tertialrapport.
 • Merknad: Bergen kommune skal være pådriver for økologisk drift i landbruket