Bergen må ta klimaansvar!

Illustrasjon: Baluchi5 (CC BY-SA 3.0)
Illustrasjon: Baluchi5 (CC BY-SA 3.0)

Mens Klimapanelet presenterer vitenskapelig kunnskap om konsekvensene av manglende vilje til å redusere klimautslippene, presenterer byrådet i Bergen et budsjett der et lite pilotprosjekt på landstrøm i havnen er det nærmeste vi kommer miljøsatsing. Det holder ikke, skriver Sondre Båtstrand, bystyremedlem Miljøpartiet De Grønne, i BA 1. oktober.

Det ser ikke ut til å være noen store overraskelser i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel, men forskerne er sikrere enn noen gang på at menneskelig påvirkning endrer klimaet og at det haster med å redusere utslippene. Byrådets fraværende miljøsatsing er dessverre heller ikke overraskende, bare veldig skuffende.

Klimaendringene er allerede i gang, men kan nok oppleves som fjerne og abstrakte for oss i Bergen. Da er det desto viktigere at vi viser at også bergensere vil få det bedre med en politikk som reduserer klimautslippene.

I Bergen vet vi at rundt halvparten av våre lokale klimautslipp kommer fra veitrafikken. Satsing på kollektiv- og sykkeltilbud, og restriksjoner på bilbruk, gir både reduserte klimautslipp og renere luft. Det gir tryggere gater og økt trivsel, og nyttetransporten vil komme raskere frem. Bybanen, bytog, busser og sykler må være prioriterte fremkomstmidler i en klimavennlig by.

Reduserte klimautslipp handler også om redusert forbruk og bedre avfallshåndtering. I Bergen betyr det blant annet flere gjenbrukstorg og bedre muligheter for kildesortering. Med innsamling av matavfall legger vi også bedre til rette for busser på biogass, et tiltak som ytterligere vil redusere klimautslipp og renere luft.

Bergen skal bli helt fri for bruk av fossilt brensel, både til transport og oppvarming. Bergen har et stort potensial når det gjelder satsing på fornybare energikilder som solenergi, jordvarme og havvarme, så vel som på energisparing. All bruk av olje til oppvarming av boliger skal erstattes med fornybar energi og fjernvarme, igjen et tiltak som vil gi mindre klimautslipp og renere luft. Det samme kan sies om landstrøm i havnen, og der skal byrådet ha takk for å legge inn to millioner kroner på budsjettet til et pilotprosjekt, men det er da også den eneste miljørosen byrådet får i denne omgang.

Bystyret i Bergen kan ikke redde klimaet alene, men vi kan spille en positiv rolle. I denne bystyreperioden har det gått galt i mange viktige saker, ikke minst da flertallet i bystyret, inkludert Venstre og Byluftlisten, gikk inn for stor økning i kapasiteten på Flesland lufthavn. Vi vet at økt flytrafikk gir økte klimautslipp, og da burde bystyret heller fokusert på å oppgradere Bergensbanen enn å legge til rette for enda større flytrafikk.

Klimaendringene er allerede i gang, og vi må ta globalt ansvar gjennom lokale handlinger. Lytt til forskernes advarsler: Det trengs en skikkelig klimasatsing i Bergen