Både pisk og gulrot må til

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Pisk og gulrot må opptre sammen om vi skal kunne puste frisk luft, skriver Sondre Båtstrand, bystyrekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen, i dette innlegget som sto på trykk i BA 17. juni 2011.

Pisk nytter ikke, skriver BA på lederplass 14. juni. Tema er trafikken over Danmarks plass, og lederskribenten mener det som trengs er styrket kollektivtilbud. Ja takk, begge deler, tenker vi grønne: Luftkvaliteten i Bergen er for dårlig, og særlig beboere på Danmarks plass må puste inn konsekvensene av feilslått samferdselspolitikk. For å løse problemet trenger vi både pisk og gulrot.

De Grønne vil selvsagt ha en kraftig opprusting av kollektiv- og sykkeltilbudet. Det skal være enkelt og attraktivt å reise miljøvennlig, og vi trenger flere avganger, lavere priser, egne kollektivfelt på alle innfartsårer, flere ekspressbusser, forbindelser mellom bydeler og utbygging av Bybanen. For å få maksimal effekt, må disse gulrøttene bli kombinert med pisk i form av restriksjoner på privatbilismen. Ett tiltak er økte bompenger, andre nødvendige tiltak er køprising og fjerning av parkeringsplasser i sentrum. Mitt poeng er at pisk og gulrot må opptre sammen om vi skal kunne puste frisk luft.

BA tar også opp et annet problem, nemlig at gjennomgangstrafikk blir sluset gjennom sentrum. Det er helt riktig behov for å sende denne trafikken utenom sentrum, men som avisen er inne på, ligger dette noe frem i tid. Inntil videre må nok både pisk og gulrot i bruk.