I avisdebatt om reklame og miljøvern

Bryggen uten store reklameskilt. Foto: G. Lanting (CC BY 3.0)

Etter at Miljøpartiet De Grønne gikk ut med klar motstand mot reklamefinansierte bymøbler, gikk Venstre til angrep på oss og mente reklamemotstanden vår sto i motsetning til miljøvern. Det kunne vi ikke la stå uimotsagt, og dermed har De Grønne og Venstre debattert i BAs spalter de siste ukene. Under er foreløpig siste innlegg i debatten, som sto på trykk i BA 26. april.

Vi er 100 % grønne!

Julie Andersland fortsetter debatten med Miljøpartiet De Grønne i BA 18. april.Hun mener at en forskjell mellom Venstre og Miljøpartiet De Grønne er at hennes parti «har en konkret plan om hvordan dette [miljøtiltak] skal gjennomføres i praksis». Det eneste konkrete eksempelet hun gir, er dog at Venstre vil privatisere mer av det offentlige rom og utsette bergenserne for mer reklame og forbrukspress. Miljøpartiet De Grønne sier derimot klart nei til å slippe reklameindustrien løs på Bergen, og synes det er synd at Venstre har vinglet bort fra det samme standpunktet.

På sosiale medier reagerte lokale Venstrefolk på vår påstand om at Venstre støtter kull, olje og gass, men etter at vi siterte stortingsreferater og -voteringer, ble det stille fra den kanten. Andre Venstre-folk mente det slett ikke var noen sammenheng mellom reklame og forbruk, men vi grønne er fullt klar over at det ikke er idealisme som ligger bak reklamen: Målet med reklamen er selvsagt å selge mer, og det innebærer et økt forbruk. Miljøpartiet De Grønne er et parti som tar overforbruk på alvor og som aktivt ønsker å redusere forbruket til et økologisk bærekraftig nivå.

Når det gjelder gjennomføring av miljøtiltak, så vil eksempelvis sykkelsatsingen vår uten noe problem kunne finansieres med vår foreslåtte rushtidsavgift, som også kan brukes til å finansiere et bedre kollektivtilbud sammen med statlige belønningsmidler. Miljøpartiet De Grønne vil ta fra de forurensende og gi til de miljøvennlige!

Andersland mener det er god miljøpolitikk å støtte et borgerlig byråd, mens vi i Miljøpartiet De Grønne er åpne for alle muligheter. Vi vil sette opp noen sentrale krav, og deretter støtte det byrådet som gir oss mest uttelling. Som et grønt parti er vi nemlig mest opptatt av å vinne frem med våre saker og gi bergenserne ren luft, mens det er underordnet om fargen på byrådet er mest blå eller rød. Vi er 100 % grønne!

Sondre Båtstrand, bystyrekandidat Bergen MDG.