Fotocredit:

Atomvåpen og turistskatt

De Grønne fikk flertallet med seg når vi sammen med SV foreslo at Bergen kommune skulle signere oppropet til den nobelprisvinnende organisasjonen «International Campaign to Abolish Nuclear Weapons» (ICAN).

10. april 2019

Nei til atomvåpen
Erklæringen fra Bergen lyder som følger:

«Bergen kommune er dypt bekymret over den alvorlige trusselen atomvåpen representerer for lokalsamfunn over hele verden. Det er vår overbevisning at våre innbyggere har en rett til å leve i en verden uten denne trusselen. Enhver bruk av atomvåpen, enten med vilje eller ved et uhell, vil ha katastrofale, vidtrekkende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om atomvåpenforbud (TPNW) og oppfordrer vår regjering til å signere og ratifisere traktaten.»

Atomvåpen er en enorm internasjonal trussel, og nå håper vi at Bergen kan være med å legge press på regjeringen til å signere FNs traktat om atomvåpenforbud.

Turistskatt – La turisten gå på do!
Et forslag fra De Grønne ble lagt frem om at byrådet går sammen med reiselivsaktørene i kommunen for å innføre en turistskatt.

Reiselivet sitt produkt og salgsobjekt er Bergen-by. De Grønne ønsker å økte takten på tiltak som kommer både innbyggerne, turistene og reiselivet til gode.

Man har i de senere år sett at pågangen av turister på steder som Bryggen i perioder har vært så stor at man har vurdert inngangspenger for å holde området vedlike. Samtidig ser man lange køer utenfor de få toalettene som finnes i sentrum. En liten beskatning av turistene kunne ordnet denne type utfordringen for både turistene og innbyggerne!

 

Ladepunkt for el-bil på taxi-plasser
Senterpartiet tar opp et forslag om gjennomgang av holdeplassene for taxier i Bergen sentrum, slik at man kan få dette inn i ordnede og rettferdige former. Vi fikk gjennomslag for at de samtidig vurderer å etablere ladepunkt for grønne og miljøvennlige taxier!

Bil parkert et stykke inne på sykkelveien.

Feilparkering i sykkelfelt
Vi stilte spørsmål ved kommunens oppfølging av feilparkerte biler som står i sykkelfelt. For halvannet år tilbake vedtok bystyret å be om økt kontroll og vurdering av ny teknologi for å begrense problemet med feilparkerte sykler. Siden den gang har vi selv sett feilparkerte biler i bybildet, og lurer på hva som egentlig er gjort.

 

Nasjonale prøver – nei takk! 
I Stoltenbergutvalget så foreslår man å innføre nasjonale prøver i lesing og regning på 3. trinn og skriving på 8. trinn i grunnskolen. Dette kommer i tillegg til de nasjonale prøvene man i dag har i 5., 8.og 9.trinn. Byrådet sier i sitt høringssvar at de ønsker en nasjonal prøve i 4.trinn.

De Grønne ønsker ikke å innføre nasjonale prøver i hverken 3. eller 4.trinn.

 

Dei Grøne i Nynorskens skog
Dei Grøne hoppar på eit framlegg frå Senterpartiet om 10 tiltak for nynorsk i Bergen. Blant anna at det skal vere enklare å ha parallellklassar med nynorsk, eller oppmoding om at byrådet fremjer saker på nynorks for bystyret.