Fotocredit:

Årsmøte Bergen MDG: Bergen skal bli fossilfritt

Bergen MDG inviterte til digitalt årsmøte lørdag 17.januar 2020. Her vedtok vi ny radikal politikk som staker ut en grønn retning for byen, og sørger for trivelige, trygge uteområder til bergenserne.

22. januar 2021

Ny radikal politikk for mennesker og miljø

Bort med fossilbilen innen 2025

Skal Bergen nå klimamålene sine, må utslippene fra veitrafikken raskt ned. Det er på tide at vi viser hvilke radikale endringer som faktisk kreves om vi skal få ned utslippene fra veitrafikken. Derfor vil MDGgjøre hele Bergen om til en fossibillfri sone innen 2025, og innføre et totalforbud mot bruk av fossile energikilder i Bergen innen 2030.

 

Bilfritt Nøstet og Nordnes

For å gi mer plass til barn, fotgjengere og syklister vil MDG fjerne all gateparkering fra Nordnes og Nøstet, unntatt HC-plasser og plasser til bildeling. Vi ønsker at naboer som eier bil skal få redusert pris på parkeringsplass i Klostergarasjen. 

 

Mer støyskjerming og lavere fart for en bedre by!

Å begrense støy fra trafikken og redusere fartsgrensene i byen er viktig for å gjøre byen bedre for en fotgjengere og syklister. MDG vil derfor sørge for at flere områder skjermes for støy fra trafikken og mener man bør starte med Puddefjordsbroen. Ved å senke fartsgrensene på flere veier fra 50-sone til 30-sone reduserer vi klimagassutslippene og skaper tryggere veier for myke trafikanter.

 

Ta grep mot lysforurensing

I en by som Bergen er det så mange lyskilder at man på en skyfri kveld ikke ser stjernehimmelen over oss. Det behøver ikke være sånn. Miljøpartiet De Grønne mener kommunen må gjøre mer for å begrense lysforurensing fra kommunens egne lyskilder og se på tiltak for å begrense lysforurensing fra næringsbygg og private aktører i byen vår.

 

Ombruk og redesign også i byggebransjen

Forbruket vårt må ned om vi skal greie å redusere klimagassutslippene. Det gjelder både privat og offentlig forbruk. Derfor vil Bergen MDG i større grad sikre gjenbruk av materialer i byggebransjen, innføre gjenbruk som hovedregel i alle prosjekter, og gi gjenbruk et konkurransefortrinn ved å gjøre det enklere å velge gjenbruk i innkjøp og anskaffelser.

 

Videre vedtok årsmøtet uttalelsene:

  • Folkeverksted til folket i alle bydeler
  • Bergen, ein smultringby – doughnut economy

 

Resolusjonene i fulle versjoner kan leses her.

 

Bergen MDG sitt nyvalgte styre og valgkomite

Styret for 2021

Susanne Waage (25 år) er nyvalgt leder av Bergen MDG. Waage bor i Bergen sentrum og ble aktiv i Grønn Ungdom Hordaland allerede i 2011, og talsperson for fylkeslaget i 2012. Etter gjennomført juss- og politikkstudium ved Queen Mary University i London og mastergradstudium i klimarett ved The University of Edinburgh, flyttet Waage tilbake til barndomsbyen. Bystyregruppen ansatte henne som gruppesekretær i oktober 2019, og hun har også vikariert som politisk rådgiver for klima- og byutviklingsbyråden i to omganger. Waage er et arbeidsjern som med sine dyktige organisatoriske ferdigheter kommer til å gi stabil ledelse gjennom stortingsvalgåret.

Else Kathrine Nesmoen (51 år) bor på Landås med samboeren og datteren og fortsetter i sin andre periode som nestleder i styret. Nesmoen er utdannet statsviter og har blant annet lang erfaring fra frivillig arbeid i Raftostiftelsen og CISV. Hun jobber for tiden med innovasjon av utdanning i Diku (direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning). Nestlederen som har vært medlem siden 2018 er glad i å bygge organisasjon, og var medlem i nominasjonskomiteen til stortingsvalget.

Daniel Prestø-Økland (37 år) er gjenvalgt som kasserer (økonomiansvarlig) i styret. Med en utdanning som siviløkonomi og lederutdanning i Forsvaret, har Prestø-Økland fungert som både leder for MDG Bergen og kasserer siden han trådde inn i styret. 

Øyunn S. Kåset (21 år) er valgt som styremedlem. Kåset har vært fylkesleder i Grønn Ungdom Hordaland og var ungdomskandidat til stortingsvalget i 2017. Hun har senere gått på folkehøgskole og bodd i Berlin. Hun har vært vikarierende gruppesekretær for Bergen MDGs bystyregruppe og er ansatt som politisk rådgiver for å drive med valgkamp fram til høsten 2021. 

Jens Petter Grini Pedersen (27 år) fortsetter som styremedlem i styret. Han er utdannet samfunnsøkonom og jobber ved et arkitektkontor i Bergen. Siden han meldte seg inn i MDG i 2011 har han hatt en rekke verv i Grønn Ungdom og MDG, deriblant sentralstyremedlem i Grønn Ungdom. Pedersen organiserte de frivillige kreftene i lokalvalget i 2019.

Ole Vegard Skauge (51 år) gikk fra å være vara i styret til fast styremedlem i år. Skauge er utdannet ingeniør og har jobbet i Vestland fylkeskommune siden 2012 med forvaltning av kulturminner og fredet kulturlandskap.

Anna Zheleznaya (35 år) er valgt som styremedlem i Bergen MDG. Zheleznaya kommer fra Russland og kom til Norge i 2007 for å studere. Hun jobber for tiden som prosjektøkonom ved Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality (FAIR-senteret) ved NHH og er vara for MDG i kontrollutvalget i Bergen Bystyret.

Jon Fartein Lygre Hoel (27 år) er 1.vara til styret. Etter endt utdanning på NMBU som byplanlegger begynte Hoel å jobbe i et plan- og prosjekteringsselskap i Bergen. Han har lang fartstid i den grønne bevegelsen, og har hatt ulike verv i MDG, Grønn Ungdom og Grønne Studenter. 

Jenny Furevik Riise (21 år) er 2.varamedlem. Hun gikk salg, service og sikkerhet på videregående og ønsker en jobb i hotellbransjen som resepsjonist. Riise har deltatt aktivt i Grønn Ungdom og MDG siden hun ble med i partiet i 2019. I dag er hun nestleder i Grøn Ungdom Vestland. 

Emil Perron (30 år) er 3.vara til styret. Han har en mastergrad i filosofi og en master i menneskerettigheter og demokratisering. Perron har bakgrunn fra Frankrike, og har et bredt internasjonalt perspektiv etter å ha bodd lengre i flere land.

 

Valgkomite for Bergen MDG

Valgkomiteen har den viktige oppgaven å finne kandidater til styret underveis i perioden og før Bergen MDGs neste årsmøte. Valgkomiteens medlemmer er delvis erfarne og nye i denne rollen:

 

Leder: Monica Sandtorv

Ordinært medlem: Paul Johannesen

Ordinært medlem: Katrine Nødtvedt (ny)

Vara: Kjell Magne Fagerbakke (ny)