Årsmøte avholdt for Miljøpartiet De Grønne februar 2013

Miljøpartiet De Grønne holdt årsmøte den 12. februar. I sammenheng med årsmøtet ble det foregående året 2012 evaluert. Gjenvalgt leder Lars Thore Fadnes forteller at ”Miljøpartiet De Grønne har vært gjennom et spennende år og har nå sittet i litt over et år som opposisjonsparti i Bystyret i Bergen. Selv om vi naturligvis gjerne skulle ønsket å ha fått gjennomslag for flere av sakene vi brenner for – har vi gjort mye bra og fått mye positiv oppmerksomhet i media for flere viktige politiske saker. Det har også vært fortsatt vekst i antall medlemmer og vi har styrket bredden og kompetansen i lokallaget. Dette gir et stort potensial fram mot det kommende Stortingsvalget selv om det vil kreve mye hardt arbeid å komme inn på Stortinget. På årsmøtet ble følgende medlemmer valgt inn i det nye styret:

Lars Thore Fadnes (leder), Sarah Natalie Endresen (nestleder), Florian Geyer (sekretær), Gunvar Mikkelsen (kasserer), Grethe Belinda Solberg Barton (styremedlem), Gunhild Hofstad (styremedlem), Petter L. Espeland (styremedlem), Knut Riisøen Gridseth (styremedlem), Øystein Bønes (styremedlem), Klementine Ketema Gemechu (1. vara), Diane Alexandra Berbain (2. vara), Mari K. Berg (3. vara).

For året 2013 har vi mål om å skrive grønn historie ved å komme inn på Stortinget med mandat fra både i Hordaland og helst også flere av de andre store fylkene. Dette vil kreve en stor arbeidsinnsats ikke minst fra grasrota i partiet, i tillegg til at vi lykkes godt i valgkampen og får en grønn vind i seilene, avslutter Fadnes.