Årsmøtereferat m/ årsmelding

Årsmøte 2009

Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Tid: Onsdag 21. januar 2009, kl 19:30.

Sted: Vågen fetevare, Kong Oscars gate 10.
Tilstede: Rita, Sondre; Kyrre, Sunniva, Henrik; Petter, Yngve, Mia, Ida (referent).


Sak 1. Innkallingen
til årsmøtet ble enstemmig godkjent.


Sak 2. Årsmeldingen
– Årsmeldingen er skrevet, men der var en del punkter vi ikke hadde fått med, men den er straks å finne på nettsidene til De Grønne. www.mdg.no/hordaland/bergen/ [se fullstendig årsmelding nederst på denne siden]

Sak 3. Landsmøtet – Årets Landsmøte blir holdt i Lofoten, 6 – 8. mars. Vi har muligheten til å sende fire delegater i tillegg til Sondre som drar under landsstyret i De Grønne.
Delegater fra Bergen De Grønne er: Rita, Sunniva, Henrik og Kyrre.
Vara-delegater er Mia og Yngve.

Sak 4. Regnskap 2008 – Regnskapet stemmer og er godkjent på møtet. Vi vil motta stemmestøtte fra fylkesmannen i løpet av året på 10 000 kr. Summen på kontoen er pr. dags dato; 12 000 kr. [regnskap kan tilsendes på forespørsel]

Sak 5. Årsplan – Her er noen av sakene og arrangementene vi vil jobbe med dette året: Grønn Fest, byttefest, digital byttefest, seminarer, valgkamp, kampanje for Dyrenes Hus, oppfølging av el-aksjonen, vervekampanje, oppstart av Grønn Ungdom i Bergen, leserbrevkurs, mulig innkjøp av videokamera, alternativt toppmøte arrangert av Bergen MDG, som et motstykke til CO2-toppmøte som skal være i Bergen i mars, arrangert av Jens Stoltenberg. Målsetting om å øke medlemsmassen i Bergen til 60 betalende medlemmer. Prøve å få til at alle aktive medlemmer til å skrive et leserbrev i løpet av året, og forberede et innlegg til minst et møte. Mia setter opp budsjettet for 2009, og dette blir presentert på neste møte. Vi får også besøk av en representant fra forskjellige dyrevernsorganisasjoner på et av de nærmeste møtene, for å planlegge et samarbeid med De Grønne.

Sak 6. Valg av styre – Vi har valgt nytt styre, det er kun endringer i styremedlemmene.
Leder: Sondre
Kasserer: Mia
Sekretær: Ida
Styremedlemmer: Sunniva, Yngve, Henrik, Petter.
Vara-styremedlem: Kyrre.

Sak 7. Uttalelse – På Landsmøtet vil vi involvere oss i Arna-tunnelen.

Møte heva: 21.59.

Årsmelding 2008

Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Lokallaget har vokst jevnt gjennom året, og har hatt god aktivitet og synlighet i gater og medier. Vi har hatt oppdaterte nettsider, en egen gruppe på Facebook og fire utgivelser av medlemsbladet Grønn & Glad (som lages i Bergen, men gjelder for hele fylket). Medlemstallet er økt.

Vi har hatt ukentlige møter på Baran café, med unntak for noen ferier og helligdager. Utover høsten ble møtene så godt besøkte at vi i 2009 flytter til et større møtested.

I september fikk MDG 1,3 % oppslutning på en meningsmåling publisert i BA. Det er nok oppslutning til ett mandat i bystyret.

Årsmøtet ble avholdt 30. januar 2008. Følgende styre ble valgt:

Leder: Sondre Båtstrand
Sekretær: Ida Bøe Olsen
Kasserer: Mia Ørsahl

Styremedlemmer: Aksel Fugelli, Rita Slørdal, Yngve Kristiansen og Adam Tumidajewicz.

18.-20. april arrangerte Bergenslaget landsmøte for hele partiet på YMCA på Korskirkeallmenningen. Arrangementet var vellykket, med i underkant av 50 deltakere, og grønn aksjon på Torgallmenningen.

I mai arrangerte vi Grønn fest på Teknikerkroen. Arrangementet ble meget godt besøkt, men vi slet med noen ”voksesmerter” i forhold til tidligere års fester.

Vi markerte Verdens miljødag 5.juni med å sette fokus på byøkologi og vi delte ut brosjyrer om emnet på Torgallmenningen.

I løpet av høsten gjennomførte vi en kampanje om el-retur, der vi kontrollerte om 34 dagligvarebutikker informerte om og tok imot el-avfall. Bare tre butikker fulgte kravene i avfallsforskriften om el-retur, og vi presenterte funnene i en rapport som både ble sendt Fylkesmannen, Forurensningstilsynet og diverse medier med god respons. Rapporten er tilgjengelig på våre nettsider.

Vi sendte flere delegater til ekstraordinært landsmøte i Oslo i november, en helg som inkluderte jubileum og globaliseringskonferanse.

Vi har hatt et godt samarbeid med andre organisasjoner, og har hatt flere felles kampanjer.

Sammen med Fremtiden i våre hender satte vi i løpet av våren fokus på rene klær og rettferdig handel, en kampanje som inkluderte flere aksjoner og deltakelse i 1.mai-toget. Vi har også arrangert tre byttefester sammen med FIVH i løpet av året.

29. november arrangerte FIVH og MDG Kjøpefri dag på Torgallmenningen. Vi delte ut løpesedler og hadde en nisse i streik i protest mot materialistisk julefeiring.

Sammen med Dyrebeskyttelsen Bergen har vi hatt markeringer ved hvert eneste sirkus som har gjestet Bergen med dyr i manesjen.

Sammen med Ren Luft Danmarksplass har vi aksjonert for mindre trafikk og bedre kollektivtilbud i byen.

I november var MDG tungt involvert da NOAH arrangerte fakkeltog mot pels. Sondre holdt appell på vegne av MDG.

Vi har deltatt i en tverrpolitisk allianse for MUF’erne, blant annet med aksjon på Torgallmenningen 22. desember.