Årets valg er et klimavalg!

Fotocredit: Josefine Gjerde

I Oslo sitter De Grønne med hånda på rattet og råsykler inn i en bærekraftig framtid. For å få samme tempo på sykkelveiutbygging og annen god, grønn byutvikling i Bergen trengs De Grønne i posisjon.

 

20. august 2019

 

Som to unge kvinner med hjertet godt plassert på venstresiden, kunne vi fort endt opp lengre til venstre enn Miljøpartiet De Grønne. Med hjertesaker som jordvern og sosial rettferdighet, er det ikke selvsagt at vi skulle ende i et progressivt grønt parti. Men nå finnes det ikke noe viktigere politisk sak enn klima- og miljøkrisen.

 

Det vil alltid være uenigheter i et samarbeid mellom flere partier om hva som er den beste politikken for å løse ulike utfordringer i kommunen. De Grønne er tydelige på at vi setter klima- og naturmangfoldskrisen først, noe som også er god politikk for menneskene i byen. Det gir blant annet renere luft, mindre støy og mer nærnatur. De Grønne i Bergen er derfor positive til at Venstre og Rødt åpner for et samarbeid for å hindre eksoskameratene i FNB, H og FRP å komme til makten, og sikre fortsatt bybaneutbygging. 

 

Audun Lysbakken ønsker seg en venstrevridning i Bergen og ser til Oslo-modellen og et byråd med MDG, SV og Ap. Lokalt har SV uttalt lite om byrådssamarbeid. Men når Mikkel Grüner, førstekandidat for Bergen SV, har blitt spurt har han pekt på Senterpartiet heller enn De Grønne. I BA-debatten sist mandag sa derimot Grüner at han var åpen for et samarbeid med Ap, Rødt, Senterpartiet og De Grønne, men at det viktigste var at man fikk makten bort fra suppen i sentrum. Vi tolker ham i beste mening og tenker at SV ser for seg å kunne samarbeide med De Grønne i byråd, en oppskrift som har vært en kjempesuksess for å få fart på klimaarbeidet og god grønn byutvikling i Oslo. 

 

Når det gjelder Senterpartiet vil vi påstå at det er stor forskjell på dem og oss i Bergen. Ethvert parti som ønsker å føre en solidarisk og offensiv grønn politikk bør se til De Grønne for inspirasjon: Vi vil stenge gater for biler og gi plassen til syklende, omregulere havnen til andre formål enn cruise, og er positive til mer bompenger om det betyr mer bybane. Senterpartiet går til valg på å vurdere å innføre tiggerforbud i Bergen. De vil ikke ha bybane til Åsane. Programmet deres mangler konkrete klimatiltak, og de har ikke satt noen mål for prosentvise kutt i klimagassutslipp i det hele tatt. Nasjonalt stiller Senterpartiet seg i opposisjon til alle reelle klimatiltak som fremmes. Ikke en veldig solidarisk politikk for mennesker og miljø, mener vi. 

 

Dette valget står mellom god, grønn utvikling for byen som verner natur og er bra for klima, eller mer byspredning. Bergen skal være en inkluderende by og strebe etter å være best for mennesker og miljø, og vi skal kutte nærmere 100 % av klimagassutslippene innen 2030. 

 

Da trenger vi et parti som ikke er redd for å peke på løsninger de andre ikke tør å si høyt, som omregulering av cruisehavnen eller høyere bompengesatser. Det er på tide at de som historisk har satt det røde, eller det grå, foran grønt ser vekk fra gamle skillelinjer. Skal vi løse klimakrisen må alle med ambisjoner i klimapolitikken stå sammen.

 

Eline Aresdatter Haakestad,

Fjerdekandidat for De Grønne i Bergen

 

Miriam Akkouche

Sjettekandidat for De Grønne i Bergen