Appell mot pelsdyroppdrett

Fakkeltog mot åpelsdyroopdrett. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland
Fakkeltog mot pelsdyroppdrett. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland

Miljøpartiet De Grønne deltok selvsagt i fakkeltoget mot pelsdyroppdrett som NOAH arrangerte i Bergen og seks andre byer 13. november. Talsperson Sondre Båtstrand holdt appell som du kan lese her.

Kjære dyrevenner!

Hvert år blir over 700 000 rev og mink drept på norske pelsfarmer etter å ha levd et dypt uverdig liv. Aktive rovdyr som rev og mink vil aldri kunne ha det godt i trange nettingbur. De siste års krav om en kasse, en biteleke og noen centimeters ekstra plass har liten betydning når utgangspunktet er så galt. Rev og mink lider i pelsfarmenes bur, og pelsdyroppdrett er et trist eksempel på hvor lav status dyrene kan ha i det norske samfunnet. Mens stadig flere land forbyr eller avvikler pelsdyroppdrett har Stortingspartiene fortsatt å sprøyte penger inn i dyreplageriet. Det er en skam!

Pelsdyroppdrett er lovlig dyreplageri, men de siste tre årenes avsløringer viser i tillegg at store deler av pelsnæringen gir blaffen i lovverket mens myndighetene ser en annen vei. Tre år på rad har Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet dokumentert grove lovbrudd på norske pelsfarmer, men hver gang blir stortingspolitikerne like overrasket, men vi er ikke interessert i hvor overrasket Stortinget er; vi er interessert i å få et forbud mot pelsdyroppdrett.

Det er absurd at det er en etat kalt Mattilsynet som har ansvar for at pelsdyrene ikke lider mer enn loven sier at de skal lide, og Mattilsynet har vist seg totalt uegnet til oppgaven. Tilsynet pleier å ringe pelsfarmerne før en kontroll, og finner dermed sjelden lovbrudd. Dyrevernere kan dokumentere og dokumentere, men Mattilsynet griper ikke inn. Det har sammenheng med at Mattilsynet er underlagt næringsinteressene i Landbruks- og matdepartementet, og derfor går Miljøpartiet De Grønne inn for å opprette et eget dyreverndirektorat under Miljøverndepartementet. La oss frigjøre dyrene fra Mattilsynets vold!

Rev og mink er dyr som aldri kan leve et verdig liv i et bur. Selve grunnlaget for pelsdyroppdrett lar seg ikke kombinere med dyrevelferd, og i land der det blir stilt strengere krav til dyrevelferd, blir næringen lagt ned. I Sverige må revene kunne grave, i Italia må minkene kunne ha mulighet til å bade og klatre, og i Sveits er kravene til ville dyr i fangenskap tilsvarende kravene i en moderne dyrehage. Det er ikke så rart at det er slutt på revefarming i Sverige, minkfarming i Italia og all pelsfarming i Sveits. Andre europeiske land, som Østerrike, Storbritannia, Kroatia og Irland, har innført generelt forbud mot pelsdyroppdrett på etisk grunnlag. Da er det skammelig at Norge ikke bare tillater det organiserte dyreplageriet, men også subsidierer næringen med årlige millionbeløp.

Det er ingen nyhet at pelsdyrene lider, og Miljøpartiet De Grønne har helt siden stiftelsen for over 20 år siden gått inn for forbud mot pelsdyroppdrett. Vi går enda lenger og vil sikre alle husdyrarter tilgang på et naturlig utemiljø og innføre forbud mot alle former for husdyrhold der dyr holdes fanget i små rom eller bur. Ingen dyr skal måtte lide slik pelsdyrene gjør i dag, og derfor er det svært gledelig å se at så mange har møtt opp her i dag. De siste ti årene er to tredjedeler av pelsfarmene lagt ned, men vi skal fortsette kampen til det siste buret er tomt.

Stopp lidelsene – forby pelsdyroppdrett!