Appell mot Monsanto og GMO

Diane nettside

Norge må sette i verk nødvendige tiltak for å hindre import og salg av GMO-produkter, sa Diane Berbain (3. kandidat til bystyret) da hun holdt appell for MDG under årets March Against Monsanto i Bergen.

Appellen kan lese her:

Det er flott å se at flere og flere mobiliserer seg for biomangfoldet og dets fremtid. I 18 år har jeg undret meg over hva Monsanto egentlig driver med. Jeg har blitt stadig mer skremt over hvor hardt de jobber, og gjennomslagene de litt etter litt har sikret seg.

EU-kommisjonen tillot i april 19 GMO-vekster for import. Hver enkelt stats mulighet til å forby disse GMO-produktene innenfor sine grenser er ikke reell, på grunn av fri flyt av varer. Svin og skinke produsert i Spania eller i Polen med GMO-fôr motstandsløst havne i butikkhyllene i andre land. Det finnes ingen mulighet til å etablere effektiv kontroll. Det at lederne i EU tillater et slikt system, påpeker De Europeiske Grønne, er en gave til lobbyistene fra Monsanto, men et hån mot de forbrukerne som er i klart flertall mot GMO.

Her i Norge har fire store og mektige fôrprodusenter fått dispensasjon fra Mattilsynet til å bruke genmodifisert mat i laksefor. 19 ulike produkter er godkjent til det formålet, og Mattilsynet lar oppdretterne holde bruken hemmelig.

Det norske folk bør si nei til dette. For alltid! Norge må sette i verk nødvendige tiltak som sørger for at de modifiserte produktene laget i andre land ikke kan importeres eller selges her, og ikke kan blandes inn i foret til dyrene våre.

Merking av melk, egg, fisk og kjøtt produsert med GMO må gjøres fra i morgen. Merkingen bør være tydelig for at de norske og europeiske forbrukerne ikke blir tatt som gisler og for at vi kan være sikre på at maten som selges er trygg og sunn å spise.

Heller ikke lokalt kan vi handle trygt:

I oktober 2014 fremmet De Grønne i bystyret i Bergen et forslag om at Bergen blir en GMO-fri sone. Ingen GMO-produkter skal kjøpes inn i kommunal regi. Vi krevde at byrådet anmoder regjeringen om å stoppe muligheten til å importere GMO og anerkjenne føre var-prinsippet i Cartagena-protokollen og Konvensjonen om biomangfoldet.

Forslaget ble kun støttet av SV, Rødt og Senterpartiet og fikk følgelig ikke flertall.

Venstre mente fra talerstolen at «Vi i Norge er kjent for å ha de beste selvstendige forskningsmiljøer i verden, og vi har god mat. Det som er farlig, er forbudt her.«

KrF sa at «i utgangspunkt vi er skeptiske til GMO (…) men mener at det er for tidlig for å ta parti«.

FrP mente at «det er ganske frekt å si at GMO er ikke godt nok for Bergen«.

Høyre sa at «De Grønne viser igjen at de ikke er et miljøparti, men en hippie-parti mot vitenskapen«.

Arbeiderpartiet mente at «det å erklære Bergen som GMO-fri sone er som å si nei til alle nye oppdagelser, vitenskapen, utvikling, og statens anbefalinger

I dag må vi vise dem at disse uttalelsene bygger på stor uvitenhet og at dette er galskap!

Vi krever også utfasing av alle typer giftige sprøytemidler i kommunal regi, og arbeider for et økologisk landbruk som tar hensyn til det biologiske mangfoldet.

Vi skal fortsette å være en vaktbikkje som taler klodens sak. Takk for oppmerksomheten!