Fotocredit:

Aktivitetsrapport for bystyregruppen 2016

2016 ble et år med stor fremgang og en hel rekke gjennomslag for bystyregruppen. Her kommer rapporten vår.

20. januar 2017

Fra å være en mann i bystyret i fire år ble det en meget positiv forandring å vokse til en gruppe på fire faste representanter. Vi er endelig representert i alle komiteer, og vi markerer oss på alle typer saker. I den forrige perioden måtte vi naturlig nok konsentrere oss om de grønne kjernesakene, mens vi nå kan vise frem den grønne tråden i alt fra skole- til helsepolitikk.
Vi merker at de andre partiene tar oss på alvor, og at alle våre representerer har satt seg i respekt i året som har gått. Det gir seg utslag i flere gjennomslag, og førte oss inn i en budsjettavtale med byrådspartiene.
Vi har en god tone med de andre politikerne, og er fornøyde med at det nye flertallet i større grad lytter til forslag som kommer fra opposisjonen. Bystyret har blitt viktigere, og i store saker som klimaplanen skjer det et godt arbeid i komiteer og i selve bystyret. Der bystyret i forrige periode litt for ofte strødde sand på byrådets vedtak, har bystyret inntatt en mer aktiv rolle som passer oss godt.
Vi kan presentere en lang liste over gjennomslag, og vi har posisjonert oss godt inn mot 2017. Nå ser vi frem til nye grønne seire i året som kommer!
Blant spennende saker som kommer opp i 2017 er lokaldemokratireformen. Vil Bergen få tilbake bydelsstyrer og vil disse få nødvendig makt? Vi er på saken!
Takk til alle som har bidratt i 2016, alle som har kommet med forslag og deltatt i forberedende arbeid. Vi står sterkere enn noen gang, og sammen skal vi sikre bergenserne et sunt miljø og en trygg by!

Alt godt for 2017, Bystyregruppen.

Årsrapporten kan lastes ned her: MDG BERGEN 2017

Den kan også visualiseres ved å trykke på bildet: