Aksjon: Siste sirkuselefant i Bergen?

I løpet av høsten vil Landbruks- og mat-departementet presentere en ny forskrift om dyr i sirkus. På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen laget en rapport som konkluderer med uakseptable treningsmetoder av elefanter, samt at elefantene er fanget ville: Dyrene blir utsatt for psykisk nedbryting for å kunne fungere på et sirkus. Mattilsynet varsler derfor at elefantene kan bli tatt ut av norske sirkus, slik land som Finland og Østerrike allerede har innført forbud.

– Vi håper helgens forestillinger er siste gang vi ser en utpint elefant i manesjen i Bergen, sier leder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Sammen med uavhengige dyrevenner vil det grønne lokalpartiet vise motstand mot sirkusdyr utenfor Cirkus Agoras telt på Nygårdstangen.

– Vi er glad for at Mattilsynet vil ta elefanter ut av norske sirkus, men vi vil minne om at heller ikke andre dyr, som hester eller hunder, trives i sirkus. Både det fysiske og psykiske miljøet er mangelfullt. Den norske sirkussesongens 120-140 reisedøgn lar seg ikke kombinere med god dyrevelferd når dyrene fraktes som gods, og får få, eller ingen, muligheter til å leve ut sine naturlige behov og instinkter. Mesteparten av tiden tilbringer de fastlenket og/eller i trange bur, og de blir tvunget til å gjøre unaturlige og meningsløse øvelser. Mange av dyrene, ikke bare elefantene, utvikler stereotypisk atferd som et desperat forsøk på å takle livssituasjonen.

– Vi ønsker å forby alle dyrenumre i sirkus, ikke bare elefanter. Menneskelige artister, klovneri, akrobatikk og sjonglering gir glede uten noen ekkel bismak. Vi vil ikke sirkusbransjen til livs, men vi vil la dyrene slippe opplæring, transport og opptredener. Ny-sirkus viser at sirkus fungerer uten dyr, så la manesjene fylles med frivillige artister!

Cirkus Agora har nettopp gjennomført en turné på Island – uten dyr (2).