Aksjon og politikk for ren luft

På grunn av krisetiltakene var det færre biler enn vanlig i det ekstremt tungt forurensede krysset, men trafikken var likevel ganske tett. Mange bilister tutet, vinket eller ga tommel opp, mens forbipasserende ga oss støtte. Folk har fått øynene opp for viktigheten av ren luft!

Årevis med politikk på bilismens premisser har satt sitt preg på Bergensluften. Nå er det behov for grønn politikk, og med stor fare for å gjenta noe jeg ofte sier og skriver; av hensyn til helse og miljø trenger vi gratis buss i rushtiden, rushtidsavgift, kraftig styrking av kollektivtilbudet, bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister, og kraftig reduksjon i antallet parkeringsplasser i sentrum.

Det er selvsagt trist at luftkrisen skulle bli så prekær før byrådet satte i gang strakstiltak, men det kan komme noe positivt ut av krisen. Luftkvalitet har blitt løftet opp på agendaen, og folk har opplevd gratis ekspressbusser, stengte parkeringsplasser, datokjøring og flere sambruksfelt. Uten at samfunnet har kollapset av den grunn! Tvert imot har det vært inspirerende å se en markant nedgang i antallet biler i sentrum i dag, med mindre støy, støv og plassbeslag. Hvorfor spare dette til kriser?

Færre biler på veiene gir økt livskvalitet og en mer menneskelig by. La oss redusere bilismen hele året fremfor å skape nye luftkriser!