Aksjon for offentlige sykkelpumper

Lørdag 26. juni ga Miljøpartiet De Grønne Bergenssyklister luft i dekkene. Målet er å få på plass offentlige sykkelpumper.

Rustet med en stor sykkelpumpe, løpesedler og godt humør aksjonerte Miljøpartiet De Grønne for offentlige sykkelpumper i Bergen.
Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil ha offentlige sykkelpumper på strategiske steder i kommunen, gjerne i kombinasjon med sykkelstativer. Sverige og Nederland satser på offentlige sykkelpumper som et tiltak for å legge til rette for sykling.
Flere syklister gir en sunnere befolkning og renere luft. Miljøpartiet De Grønne vil ha et sammenhengende sykkelveinett i Bergen og mange tiltak for å øke sykkelandelen i kommunen.