Følg med Sondre i bystyret

Sondre i bystyret i desember 2011

Denne uken er den store møteuken for bystyrekomiteene. I morgen er det møte på Finanskomiteen, den av de fem bystyrekomiteene der Sondre har sin fast plass.

  • Her kan du lese om sakene som vil bli behandlet.

Bystyret har organisert sin virksomhet i fem bystyrekomiteer som har mellom 11 og 17 medlemmer hver. Her kan du se hvordan hele det politiske systemet ser ut i Bergen.

Komiteene har hver sitt spesialområde og er altså: Komite for finans (KFIN), Komite for miljø og byutvikling (KMBY), Komite for helse og sosial (KHSO), Komite for kultur, idrett og næring (KKIN) og Komite for oppvekst (KOPP). Alle de politiske partiene som er valgt inn i bystyret skal være representert i finanskomiteen.

Alle komiteer møtes før det månedlige bystyremøtet for å foreslå hva bystyret bør vedta basert på saksutredninger fra byrådet.
Komiteene bestemmer selv hvor omfattende sakene skal behandles. De kan be om tilleggsutredninger og benytte arbeidsgrupper og høringer. De skal også føre tilsyn med kommunens virksomhet hvor byrådet
har det løpende ansvaret. Møtene er regissert med Reglement for bystyrekomiteene.

Finanskomiteen behandler saker som dreier seg blant annet om kommunens innkjøpspolitikk, arbeidsgiver- og likestillingspolitikk, konkurranse- og omstillingspolitikk, opplæring og kompetanseutvikling, IKT-politikk og aktiviteter innen kvalitetsutvikling… Komiteen har ansvar for kommunens samlede økonomi og det er der man behandler sakene knyttet til årsbudsjett og økonomiplan, opptak og innfrielse av lån, osv.
Her er etater og virksomheter som hører inn under finanskomiteens ansvarsområder.

  • Det er mulig å sjekke sakene som vil bli tatt opp i hver komité her. (Sjekk menyen til venstre, velg komité)
  • Du kan også lese hva Sondre har spurt/fremmet i komiteen eller i bystyret tidligere i spørsmålregisteret.  «Søk spørsmålsregister » – Velg representant eller parti.

Neste bystyremøtet er den 23. januar kl 16 i det Gamle Rådhuset, og er åpen for alle.  Sondre skal da fremme sin interpellasjon om luft, som ble ikke behandlet sist.

  • Her finner du en samlet oversikt over planlagte møter i bystyret og bystyrekomiteene i 2012. Du finner også oversikt over tidspunkt for utsendelse av saker til møtene.

Demokrati: både mitt og ditt
Husk at DU kan påvirke! Sondre og bystyregruppen gjør alt for å beære oppdraget dere har gitt dem, og nærheten til deres velgere, medlemmer og byens innbyggere sitter like høyt på dagsorden. Etter å ha valgt inn Sondre i bystyret, kan du fortsette å påvirke aktivt byens politikk. For oss er det veldig viktig i et demokratisk perspektiv at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser, for det er også en bærebjelke for en grønn omstilling av samfunnet.

  • Du kan henvende deg til gruppesekretæren Diane Berbain på kontoret vårt på Rådhuset på epost, på telefon (55 56 52 38), eller komme på besøk i andre etasje, rom 229A
  • MDGBergen i bystyret har også sitt eget twitter-konto. Oppdateringer om vårt arbeid finner du i tillegg på websiden vår og på Sondre og Diane sin blogg.
  • Du kan starte et innbyggerinitiativ og fremme ditt eget forslag til behandling i kommunestyret.
  • Du kan kontakte andre partier her.
  • Hvis du har synspunkter til en sak bystyrekomiteene har på sakskartet, kan du komme i komiteen for å holde et muntlig innlegg. Dette må bare meldes på forhånd til Bystyrets kontor.