40 år med De Grønne i Frankrike

Diane Berbain i samtale med Eva Joly
Diane Berbain i samtale med Eva Joly

I år feiret man 40-års jubileum av den grønne bevegelsen i Frankrike, og vår gruppesekretær og sentralsstyremedlem Diane Berbain reiste til Sommeruniversitetet til de franske grønne (Les JDE) for å delta i feiringen. Her forteller hun om turen.

– Les JDE er lik en Arendalsuke som varer tre fulle dager, med kun ett parti, og som arrangeres hvert år i en ny by.
Les JDE samler alle grønne (ikke bare medlemmer av partiet) for å lære om nye temaer (men også for eksempel hvordan snakke i media, egen skolering for folkevalgte…), utveksle og debattere.

Bordeaux var vertsbyen, og en meget vakker en. Det spesielle med den byen var at den var ganske grønn, tross at den var ledet av en blå ordfører, som har gjort mye for å sanere og forbedre byen, stenge for trafikk i sentrum og som er veldig bevist på energibruk og sosialt entreprenørskap.
De franske grønne samarbeider tradisjonelt kun med venstre partier, og eksluderer de som samarbeider med høyresiden, så her var vi et interessant landskap.

Men her er hvorfor jeg gikk dit: Jeg hører til regionen «Utenfor Frankrike – avdeling Nord Europa» av det franske partiet, samtidig som jeg var invitert som tillitsvalgte i MDG, for å snakke i et såkaldt atelier som ville følge opp vårt arbeid tvers landegrensene rundt laksesaken.

Ordstyrerne og initiativtakere var dem som besøkte oss i Bergen for vår debatt i april, og dem er de som jeg nå kaller «vi»: Jean-Phillippe Magnen, tidligere talsperson til de franske Grønne, og Timur Delahaye, leder av avdelingen Nord-Europa (Referat på fransk her). Sammen med dem danner vi et lag som vil satse på samarbeid om flere saker fremover tvers landegrensene.

Kurt Oddekalv, som har vært i mange reportasjer på TV i Frankrike er derimot godt likt dit, og var invitert til å holde et foredrag før meg; og jeg fikk snakke om våre programfestede løsninger.
Atelieret, som varte nesten to timer, inkludert tiden brukt til spørsmål fra salen, var en suksess og vi fikk mange gode tilbakemeldinger i løpet av de tre dagene.

Jeg fikk anledning til å møte, bli kjent og snakke med mange av de tillitsvalgte og folkevalgte i Frankrike, og vi fikk gode samtaler med EU-representantene Michèle Rivasi, Yannick Jadot og Eva Joly.

Vårt mål, slik Timur Delahaye skrev i hans referat til de franske grønne, er nå å samle alle grønne partier i de landene der man finner lakseoppdrett i Istanbul ved det neste EGP-møtet, for å starte en europeisk koordinering for å utveksle informasjon og forberede felles aksjoner. Michèle Rivasi og Timur Delahaye vil også være tilstede.

I konklusjon føler jeg at jeg har jobbet i praksis med å styrke sammen med de andre i Frankrike den internasjonale bevegelsen vi er en del av, et felleskap som vi kan være stolt av. De franske var veldig stolte av å hilse på en tillitsvalgt for de grønne i et annet land – fra deres land, noe som kun et grønt parti kan tørre. Så det minner meg om å være veldig takknemlig for å kunne være aktiv og få tillit i begge land, og fikk enda større tro på at samarbeid kan bare gi gode resultater.