Fotocredit:

10 høydepunkter fra MDG-budsjettet

MDG trapper opp miljøsatsingen og styrker sosialpolitikken i sitt alternative budsjett for Bergen.

– Skal Bergen leve opp til egen målsetning om å være Norges grønneste storby, må bystyret være villige til å sette av større midler til miljøtiltak. Samtidig må vi ta sosialt ansvar og vise at et samfunn i økologisk balanse også er et menneskevennlig samfunn, sier MDGs medlem i Komite for finans, kultur og næring, Diane Berbain.

12. desember 2017

MDG trapper opp miljøsatsingen og styrker sosialpolitikken i sitt alternative budsjett for Bergen.

– Skal Bergen leve opp til egen målsetning om å være Norges grønneste storby, må bystyret være villige til å sette av større midler til miljøtiltak. Samtidig må vi ta sosialt ansvar og vise at et samfunn i økologisk balanse også er et menneskevennlig samfunn, sier MDGs medlem i Komite for finans, kultur og næring, Diane Berbain.

Hele det alternative budsjettet kan dere lese her

Her er 10 høydepunkter fra budsjettet:

1: MDG vil øke potten til gjennomføring av klimaplanen med 70 millioner kroner, og øremerker midler til landstrøm i havnen (20 mill kr), nye kollektivfelt (10 mill kr), rydding av gang- og sykkelveier (5 mill kr).

2: Kommunens klima- og miljøfond er aldri tilført midlene bystyret la opp til da fondet ble opprettet. For å styrke arbeidet setter vi av 20 millioner kroner ekstra til klima- og miljøfondet.

3: Vi ønsker å styrke de lokale miljøorganisasjonene gjennom driftstilskudd, og har satt av 5 mill kr til dette i 2018.

4: Det står 100 millioner kroner ubrukt som skulle gått til å bygge sårt etterlengtede sykkelveier. For å sikre fortgang i utbyggingen av sammenhengende sykkelveier, foreslår vi å ansette fem nye planleggere på sykkelkontoret.

 5: Varslede kutt i personal, samt strammere turnuser vil kunne føre til økt stress både for beboere, pårørende og ansatte ved bofellesskap for mennesker med psykiske utviklingshemninger. Vi setter av 30 millioner kroner ekstra til bofelleskap for psykiske utviklingshemmede, samt at vi øker bevilgningene til tjenester til fysisk -og psykisk utviklingshemmede med 5 millioner.

6: Vi setter av 5 millioner kroner til å øke sosialsatsene, og 13 millioner kroner til å gjeninnføre 80 %-regelen som sikret varig uføre 80 % av minstepensjon etter at boutgifter er trukket fra.

7: Vi vil bevilge 9,4 mill kr ekstra til økologiske innkjøp (skolefrukt og egg). Vi har også som mål at kommunen reduserer innkjøp av kjøtt med 50% innen 2021, og øker bruken av økologiske tekstiler med 100% innen 2021.

8: Dyrevern har altfor lenge vært et forsømt tema, og vi foreslår en nær tredobling av støtten Bergen kommune gir til feltet. Pengene skal bli brukt på kraftig styrket økonomi for byens dyrevernorganisasjoner.

9: Elevene på Tveiterås er blant de mest sårbare i samfunnet vårt. Omgivelsene på Tveiterås er ideelle med ro og trygghet i egnede omgivelser, og vi vil opprettholde driften her. Vi vil omdisponere 55 millioner for Ulriken skole til oppussing, ombygging og forbedring av skolen på Tveiterås.

10: Vi henter midler blant annet fra økt eiendomskatt, kutt i politikerlønninger, lavere avsetning til disposisjonsfond og ved at vi dropper en kostbar ombygging til åpne kontorlandskap.

Fjorårets budsjettforlik mellom Ap, KrF, MDG, V og Sp blir ikke gjentatt etter at MDG trakk seg fra videre forhandlinger. – Vi klarte ikke å komme til enighet. Byrådspartiene ville ikke strekke seg langt nok, og da velger vi heller å fronte vårt eget alternative budsjett enn å støtte deres forslag, sier gruppeleder Sondre Båtstrand.